Wielu menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania zapewne się zastanawia nad tym, jakie korzyści może dać studentowi ukończenie studiów Executive Master of Business Administration A prezesi zarządów spółek, właściciele firm i dyrektorzy HR z kolei zastanawiają się, czy warto wysyłać (sponsorować) swoją kadrę menedżerską na takie studia. Korzyści zarówno dla samych absolwentów, jak i ich pracodawców są rozliczne; podjęcie studiów w ramach programu Executive MBA stanowi zazwyczaj bardzo dobrą inwestycję, która zwraca się z nawiązką, chociaż nie zawsze w krótkim okresie.

Misją kształcenia na poziomie Executive MBA (EMBA) jest pomóc doświadczonym menedżerom i innym profesjonalistom z zarządzania w osiągnięciu szczytów kariery zawodowej. Absolwenci EMBA szybko awansują i wielu z nich osiąga najwyższe stanowiska w organizacjach, a to dzięki nowo nabytej wiedzy i podwyższonym kwalifikacjom, zwłaszcza w zakresie zdolności przywódczych. Są absolwenci, którzy dzięki studiom EMBA zmieniają swoją ścieżkę kariery, ponieważ otwierają się im nowe możliwości, w tym także te, które są wynikiem intensywnego networkingu w czasie studiów; i są tacy, którzy wykorzystują nabytą wiedzę i kompetencje do tworzenia nowych przedsięwzięć biznesowych lub konsultingowych. Niemal wszyscy absolwenci Executive MBA czują się odmienieni: są pewniejsi siebie jako profesjonaliści i decydenci, lepiej przygotowani na zmiany rynkowe, organizacyjne oraz technologiczne, bardziej otwarci na inne punkty widzenia i inne kultury i, co bardzo ważne, lepiej rozumieją otaczający świat, który warunkuje ich sukces w biznesie.

Pracodawcy, którzy często finansują tego typu studia swoim pracownikom, dostają z kolei zastrzyk nowej wiedzy menedżerskiej, możliwej do natychmiastowego zastosowania w organizacji, co przekłada się na jej zwiększoną efektywność i konkurencyjność. Absolwenci studiów EMBA nie tylko przynoszą do organizacji nowe pomysły, nowe rozwiązania i nowe kontakty, ale przy okazji przekazują nabytą w trakcie studiów wiedzę innym członkom organizacji i niejednokrotnie odgrywają role agentów zmiany (change agents). Organizacje, które rozważnie delegują swoją kadrę menedżerską średniego szczebla na studia Executive MBA, pozyskują liderów gotowych zająć wyższe stanowiska, przejąć szerszy zakres obowiązków i skutecznie podjąć się nowych wyzwań.