Studenci, którzy spełnią wszystkie wymogi Executive Master of Business Administration, otrzymają wspólny dyplom IBD Business School i Uniwersytetu SWPS (wzór tego dyplomu prezentowany jest poniżej), potwierdzający wszystkie prawa i przywileje wynikające z posiadania tego tytułu. Poprzez wspólne zaprojektowanie programu przez Ashridge i IBD Business School, jego dyplom potwierdza uzyskanie kwalifikacji na poziomie jakościowym zgodnym z regulacjami i dyrektywami zawartymi w UK Code of Higher Education.

Tytuł Executive Master of Business Administration jest tytułem uznawanym na całym świecie jako potwierdzenie zdobycia zaawansowanej wiedzy i kompetencji w dziedzinie zarządzania. Posiadanie takiego tytułu potwierdza zdobycie wysokich kwalifikacji cenionych przez pracodawców oraz otwiera nowe możliwości rozwoju kariery i osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Łącznie z dyplomem IBD Business School wyda dokument Academic transcripts, zawierający listę wszystkich zaliczonych przez studenta modułów, ich punkty kredytowe (UK Credit Points i ECTS) oraz nazwiska prowadzących je wykładowców. Ponadto dokument ten zawierać będzie tytuł pracy dyplomowej (Master’s Project) studenta oraz nazwisko jej promotora, jak również zawartość i liczbę godzin programu Personal and Leadership Development. W ten sposób pracodawca lub komisja kwalifikacyjna na inne studia będą mogli dogłębnie ocenić wiedzę i kwalifikacje zdobyte przez posiadacza dyplomu studiów EMBA.

diploma-EMBA_sample

Dodatkowo absolwenci studiów Executive MBA otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. Świadectwo to wydawane jest zgodnie z ramami akredytacyjnymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.