Executiv-MBA

Executive Master of Business Administration to elitarna forma studiów MBA. Ten poziom kształcenia odróżnia wiele cech od klasycznego programu MBA. Główne różnice to:

Studenci EMBA charakteryzują się wyższym statusem zawodowym. Wymagane jest od kandydatów kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (zwykle 5-7 lat). Zatem wyższa jest średnia wieku studentów EMBA w porównaniu do studentów klasycznego programu MBA. Bardziej wymagające kryteria naboru oznaczają także wyższą motywację studentów EMBA.

Programy Executive MBA umożliwiają ukończenie studiów bez przerywania kariery zawodowej. Często pojawia się możliwość awansu w ich trakcie.

Zajęcia odbywają się co drugi weekend lub są zblokowane w dłuższe sesje rezydencyjne (moduły) odbywające się w większych odstępach czasowych. Cykl modułowy staje się coraz popularniejszy w świecie, ponieważ minimalizuje koszty i czas podróży na zajęcia. Zarazem nowoczesne technologie komunikacji umożliwiają kontynuację zajęć on-line między zjazdami.

  • Wymagane wsparcie ze strony pracodawcy

Istnieje wymóg wsparcia studenta ze strony pracodawcy. Duża część studentów EMBA otrzymuje od swoich pracodawców częściowe lub całkowite pokrycie kosztów studiowania. Nawet przy braku wsparcia finansowego organizatorzy programów EMBA oczekują lub wręcz wymagają pisemnego zapewnienia o pomocy udzielanej studentowi w trakcie studiów (np. udostępnienia informacji do prac semestralnych i dyplomowych).

  • Inny styl prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zajęcia na studiach EMBA są bardziej praktyczne, zorientowane na szybkie zastosowanie nabytych przez studenta wiedzy i umiejętności w miejscu jego pracy. Często problemy rozważane na zajęciach dotyczą tych, z którym studenci mają do czynienia w swoich organizacjach.

  • Większy nacisk na kompetencje przywódcze

Większy nacisk położony jest na rozwój kompetencji menedżerskich i przywódczych. Zwykle oferowany jest specjalny program rozwoju osobistego i profesjonalnego, realizowany w trakcie całego cyklu studiów.

  • Studenci uczą się więcej od siebie

Duża część wiedzy i umiejętności zdobywana jest w relacjach międzystudenckich. Studenci EMBA często podkreślają, że wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie interakcji i pracy z innymi studentami są równie wartościowe, co wiedza uzyskana od wykładowców i z materiałów dydaktycznych.

  • Większa rola networkingu

Istotną korzyścią ze studiów EMBA jest nawiązywanie i pogłębianie kontaktów osobistych z innymi studentami, które później są wykorzystywane także w celach biznesowych. Fakt, że studenci EMBA są bardziej dojrzali, posiadają większe doświadczenie zawodowe i piastują wyższe stanowiska w organizacji (w porównaniu do studentów MBA) czyni nawiązane z nimi kontakty bardziej wartościowymi.

Wyższy prestiż EMBA (w porównaniu do MBA) wynika z profilu studentów, bogatego zaplecza dydaktycznego oraz wysokiej klasy, często międzynarodowej, kadry dydaktycznej.

W renomowanych szkołach biznesu studia Executive MBA kosztują dużo więcej niż ich stacjonarny odpowiednik. Jest to w dużej mierze uzasadnione wyższymi kosztami (np. wielu organizatorów studiów Executive MBA zapewnia studentom zakwaterowanie i wyżywienie, pomoce dydaktyczne, a nawet finansuje ich wyjazd zagraniczny).