Bezpieczeństwo

Executive MBA

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration: Zarządzanie Bezpieczeństwem nadają uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Celem studiów podyplomowych Executive MBA: Zarządzanie Bezpieczeństwem jest przekazanie Słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, reagowaniu na zagrożenia, ochronie informacji niejawnych czy zarządzaniu ryzykiem oraz doskonalenie praktycznych umiejętności menedżerskich w działaniach biznesowych, negocjacji kryzysowych, czy sprawnym podejmowaniu decyzji strategicznych. Budowanie wzajemnych relacji, sieci kontaktów, umacnianie postaw kierunkujących Słuchaczy na współprace w trakcie i po ukończeniu studiów. Kreowanie i wzmacnianie kompetencji przywódczych, umiejętna komunikacja i odnajdywanie się w sytuacjach konfliktowych. Program studiów umożliwi Słuchaczom zapoznanie się z elementami ryzyka prawnego organów i pełnomocników, zarządzaniem strategicznym, bezpieczeństwem w organizacji i zabezpieczaniu imprez masowych, ochronie informacji czy zarządzaniu ryzykiem. Program studiów akredytowany jest przez partnera strategicznego Z-Way to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii, będącego liderem na międzynarodowym rynku certyfikacji oraz szkolnictwa z zakresu Executive Education.

Organizacja studiów

  1. Studia trwają dwa semestry
  2. Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
  3. Ilość zjazdów: 10 (dwudniowe)
  4. Liczba godzin: 190
Executive MBA

Program studiów realizowany podczas II semestru

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

Zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii

„W niebezpieczeństwie bezpieczeństwem jest wiedzieć, ile można ryzykować.“

Ernest Hemingway

Aktualności