Farmacja

Farmacja: Klucz do zdrowia, most do innowacji

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration: Zarządzanie w Farmacji nadają uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Studia przygotowują do zarządzania organizacjami związanymi ściśle z przemysłem farmaceutycznym
Partnerem strategicznym studiów jest Szpital św. Józefa w Mikołowie

Celem studiów podyplomowych Executive MBA: Zarządzanie w Farmacji jest przekazanie Słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacjami związanymi z przemysłem farmaceutycznym. Program studiów umożliwi Słuchaczom nabywanie umiejętności i kompetencje niezbędnych do pracy w biznesie około farmaceutycznym i medycznym, a także w samej branży farmaceutycznej zarówno na stanowiskach średniego szczebla jak i stanowiskach najwyższego kierownictwa czy dyrektorskich. Program studiów akredytowany jest przez partnera strategicznego Z-Way to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii, będącego liderem na międzynarodowym rynku certyfikacji oraz szkolnictwa z zakresu Executive Education.

Organizacja studiów

 1. Studia trwają dwa semestry
 2. Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
 3. Ilość zjazdów: 10 (dwudniowe)
 4. Liczba godzin: 190
Executive MBA

Program studiów - studia trwają 2 semestry

Opłata semestralna

5250
x 2
 1. opłata rekrutacyjna 400 zł
 2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 3. certyfikat Rad Nadzorczych w cenie studiów
Executive MBA

Opłata jednorazowa

9900
 1. opłata rekrutacyjna 400 zł
 2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 3. certyfikat Rad Nadzorczych w cenie studiów
Executive MBA

Opłata kwartalna

2850
x 4
 1. opłata rekrutacyjna 400 zł
 2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 3. certyfikat Rad Nadzorczych w cenie studiów
Executive MBA

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

Zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii
Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim

„Żaden inny obszar nie stwarza tak wspaniałych szans na uwieńczoną sukcesem innowację, niż nieoczekiwany sukces.”

Peter Drucker

Aktualności