Ochrona zdrowia

Modern management in modern healthcare

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration: Modern management in modern healthcare nadają uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Studia przygotowują do zarzadzania placówkami międzynarodowymi i należącymi do zachodnich właścicieli – nowoczesne światowe metody zarządzania.

Celem studiów podyplomowych Executive MBA: Modern management in modern healthcare jest przekazanie Słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania placówką medyczną, doskonalenie praktycznych umiejętności w prowadzeniu i organizacji procesu produkcji rozliczeń i kontraktów z NFZ. Studia ukierunkowane są na skazanie zasad funkcjonowania zarówno małych jak i zespolonych placówek medycznych oraz przedstawienie zasad współpracy wszystkich organizacji około medycznych. Program studiów umożliwi Słuchaczom nabywanie umiejętności i kompetencje niezbędnych do pracy w biznesie około medycznym, a także w samej branży ochrony zdrowia zarówno na stanowiskach średniego szczebla jak i stanowiskach najwyższego kierownictwa czy dyrektorskich. Program studiów akredytowany jest przez partnera strategicznego Z-Way to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii, będącego liderem na międzynarodowym rynku certyfikacji oraz szkolnictwa z zakresu Executive Education.

Organizacja studiów

 1. Studia trwają dwa semestry
 2. Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
 3. Ilość zjazdów: 10 (dwudniowe)
 4. Liczba godzin: 190
Executive MBA

Program studiów - studia trwają 2 semestry

Otwarcie studiów, przedstawienie celów, założeń i programu studiów
Budowanie marki osobistej
Negocjacje – warsztaty
Zarządzanie czasem, priorytety, delegowanie zadań, samoorganizacja – narzędzia
Budowanie marki osobistej
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Zarządzanie projektami
Metodyki zarządzania projektami w ochronie zdrowia
Zarządzanie zespołem zabiegowym i diagnostycznym
Analiza opłacalności jednostek ochrony zdrowia
Podstawy prawa medycznego i cywilnego
Lean Management , Agile, Kaizen, Kanban – wykład
Lean Management , Agile, Kaizen, Kanban – case study/warsztaty
Robotics, advanced diagnostics, future healthcare protocol
Turkus, jako transformacja świadomości personelu ochrony zdrowia
Strategia budowania wielospecjalistycznej kliniki 1 dnia
Kooperencja w sektorze medycznym
IT w ochronie zdrowia
Kontrola zasobów medycznych placówki

Opłata semestralna

5250
x 2
 1. opłata rekrutacyjna 400 zł
 2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 3. certyfikat Rad Nadzorczych w cenie studiów
Executive MBA

Opłata jednorazowa

9900
 1. opłata rekrutacyjna 400 zł
 2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 3. certyfikat Rad Nadzorczych w cenie studiów
Executive MBA

Opłata kwartalna

2850
x 4
 1. opłata rekrutacyjna 400 zł
 2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 3. certyfikat Rad Nadzorczych w cenie studiów
Executive MBA

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

Zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii
Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim

„Żaden inny obszar nie stwarza tak wspaniałych szans na uwieńczoną sukcesem innowację, niż nieoczekiwany sukces.”

Peter Drucker

Aktualności