1
2
3
PlayPause
previous arrow
next arrow

Rekrutacja na edycję polsko-szwajcarską w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca do wyczerpania limitu miejsc! LIMIT MIEJSC NIE ZWLEKAJ REKRUTACJA ONLINE

Procedura rekrutacyjna

Prosimy Cię jedynie o podstawowe informacje wymagane do kontaktu oraz wygenerowania umowy kształcenia. Wypełnienie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy z Uczelnią Nauk Społecznych. 

Kontakt nastąpi poprzez pocztę email lub/i telefonicznie. Podczas rozmowy będziesz mógł rozwiać wszystkie wątpliwości, odpowiemy na każde Twoje pytanie. Na wskazany adres e-mail otrzymasz szkic umowy oraz najistotniejsze, dodatkowe informacje. 

Po otrzymaniu umowy prosimy o jej podpisanie i dostarczenie do Biura Obsługi Słuchaczy. Akceptujemy wyraźne skany przesłane na nasz adres e-mail [email protected] lub formę papierową dostarczoną osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21, 90-229
Łódź 

Dodatkowo wraz z umową prosimy o dostarczenie:

  • kopii świadectwa ukończenia studiów wyższych (licencjackie, magisterskie, inżynierskie lub równoważne) – potwierdzone za zgodność z oryginałem: notarialnie lub w obecności naszego pracownika
  • potwierdzenia doświadczenia zawodowego w formie CV, odpisu KRS lub odpisu z CEIDG
  • podpisanego kwestionariusza RODO, który otrzymasz od nas wraz z umową
  • potwierdzenie dokonania wpłaty w wysokości 400 zł (opłata wpisowa zwracana jest jedynie w przypadku odrzucenia kandydata przez Uczelnię)

Nasz pracownik poinformuje cię o przyjęciu na studia. 
Witamy wśród społeczności akademickiej Uczelni Nauk Społecznych. 
Jesteśmy dumni, że możemy być Twoją Alma Mater!

Formularz rekrutacyjny

RODO​

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię Nauk Społecznych z siedzibą w Łodzi

Pełna treść klauzuli

pobierz