1
2
3
PlayPause
previous arrow
next arrow

Dokumenty jakie otrzymasz po zakończeniu studiów

Absolwent studiów Executive MBA realizowanych na Uczelni Nauk Społecznych otrzymuje uprawnienia:

stanowiące warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).

Dokumenty wydawane obligatoryjnie:

zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim,

Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence Business School z siedzibą w Szwajcarii

Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych

Certyfikat wydany przez partnera Institute for Executive Development

Dokumenty dodatkowe:

Wydanie świadectwa lub certyfikatu w dowolnym wskazanym przez słuchacza języku, innym niż wymieniony w zakładce “Dokumenty wydawane obligatoryjnie” to koszt dodatkowy 500zł za każdy dodatkowo wydany dokument

Istnieje możliwość wydania dowolnego certyfikatu potwierdzającego kompetencje nabyte podczas realizacji programu Executive MBA, które objęte są jego programem, np. “Umiejętne zarzadzanie projektami” lub “Lean Management”.
Aby otrzymać dodatkowy certyfikat należy zaliczyć test z materiału objętego jego zakresem oraz uiścić opłatę administracyjną w wysokości 600 zł