wywiad-z-rektorem

Dzień dobry, Dziękuję za zgodę na przeprowadzenie wywiadu na temat programu Executive MBA w Uczelni Nauk Społecznych. Mógłby Pan się krótko przedstawić?
Dzień dobry. Mam zaszczyt sprawować funkcję Rektora Uczelni Nauk Społecznych. Posiadam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w szkolnictwie wyższym. W swojej pracy koncentruję się na projakościowych systemach zarządzania. W ramach przyjętej strategii rozwoju skupiam swoje działania zarówno na wzmocnieniu pozycji uczelni na rynku lokalnym, poszerzaniu zasięgu działań edukacyjnych. Nowe inicjatywy edukacyjne zawsze związane są z potrzebami środowiska lokalnego i wpisują się w zapotrzebowanie rynku pracy, bazując na lokalnym wsparciu interesariuszy zewnętrznych, działających na styku edukacji i biznesu.  
Czy mógłby Pan opisać, w jaki sposób program Executive MBA w Uczelni Nauk Społecznych różni się od innych programów tego typu?
Program Executive MBA w Uczelni Nauk Społecznych jest wyjątkowy ze względu na jego interdyscyplinarny charakter i koncentrację na aspektach praktycznych. Kadrę stanowią specjaliści z wieloletnim doświadczeniem managerskim, oraz praktycy z wybranych obszarów problemowych stanowiących fundament programu studiów. 
Kolejnym wyróżnikiem naszej oferty jest modułowość oraz możliwość profilowania  programu – specjalności, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie w ochronie zdrowia czy agrobiznes, są dostosowane do indywidualnych potrzeb i aspiracji zawodowych naszych Słuchaczy.
Czy w programie Executive MBA znajduje się miejsce na rozwój umiejętności miękkich?
Oczywiście, stawiamy na solidną dawkę wiedzy praktycznej i umiejętności profesjonalne, ale kluczowe są umiejętności miękkie. Program zawiera moduły skupiające się komunikowaniu i negocjacjach w procesach biznesowych, zarządzaniu zespołem, podkreślaniu wartości współpracy, a także aspektach psychologicznych tak istotnych w codziennej pracy managerskiej. Dążymy do tego, aby nasi Absolwenci byli kompletnymi liderami, którzy potrafią stworzyć optymalne środowisko oparte o zasadę synergii. 
Jaki jest profil idealnego kandydata na studia Executive MBA w Uczelni Nauk Społecznych?
Idealny kandydat to osoba posiadająca już doświadczenie i jest świadoma specyfiki pracy w danej przestrzeni zawodowej, pragnąca rozwijać swoje umiejętności zarządzania i leadershipmentu. Wartościowa jest również otwartość na nowe wyzwania chęć poszerzania wiedzy, nastawienie na współpracę, współdziałanie a także tworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń. Naszymi Słuchaczami są ludzie świadomi, chętni i gotowi do rozwoju oraz samodoskonalenia. 
Jakie są główne wyzwania związane z uczestnictwem w programie Executive MBA i jak Uczelnia pomaga w ich przezwyciężeniu?
Program jest intensywny i wymaga sporego zaangażowania. Właśnie z tego powodu oferujemy elastyczne modele kształcenia oraz wsparcie mentorskie. Dbamy też o to, aby nasi Słuchacze mieli dostęp do najnowszych materiałów i narzędzi edukacyjnych. Proces kształcenia jest wspomagany metodami i technikami kształcenia na odległość. Nie do przecenienia jest jednak możliwość bezpośredniego spotkania i efektywnej interakcji podczas zajęć, warsztatów i ćwiczeń. 
Na jakie konkretne korzyści mogą liczyć osoby decydujące się na ten program?
Poza solidnym fundamentem wiedzy praktycznej nasi Słuchacze otrzymują dostęp do rozległej sieci kontaktów zawodowych oraz możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju eventach networkingowych. Wszechstronność programu pozwala na rozwijanie zarówno umiejętności miękkich, jak i twardych. Stawiamy na nowoczesne metody nauczania, duży nacisk kładziemy na to, żeby nasz program uwzględniał zmieniające się trendy biznesowe. 
Jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przez kandydatów do programu Executive MBA w Uczelni Nauk Społecznych?
Decydując się na studia, warto zastanowić się nad swoimi celami zawodowymi i osobistymi, poszukując oferty skrojonej na miarę potrzeb. Kandydaci powinni również dokładnie przeanalizować specjalności oferowane w ramach programów MBA oraz kierować się jakością oferowanego produktu edukacyjnego. Warto również rozważyć dostępne opcje finansowania studiów i zapoznać się z opiniami innych Słuchaczy, a także Absolwentów. W naszym przypadku możliwe są źródła finansowania chociażby poprzez Bazę Usług Rozwojowych czy KFS. 
Czy mógłby Pan podzielić się z nami planami na przyszłość w kontekście programu Executive MBA?
Planujemy dalsze doskonalenie programów oraz dalsze ich profilowanie w odniesieniu do różnych gałęzi gospodarki i realnych potrzeb rynku pracy. Zależy nam również na poszerzaniu zasięgu działań edukacyjnych i biznesowych, jak również promowaniu Uczelni i rozwijaniu jej produktów w przestrzeni międzynarodowej. W tym kontekście podejmujemy szereg inicjatyw o zasięgu europejskim i międzynarodowym na rzecz zapewnienia Słuchaczom studiów MBA możliwości odbywania wizyt studyjnych dających możliwość zapoznania się ze sprawdzonymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi.
Dziękuję za cenne spostrzeżenia i odpowiedzi na nurtujące nas wszystkich pytania.
Ja również dziękuję. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zgłębienia informacji na temat programu Executive MBA w Uczelni Nauk Społecznych i skorzystania z możliwości zdobycia nowych kwalifikacji i kompetencji. Postaw na rozwój z UNS. 

Aktualności