Architektura

New Management in Architecture & Engineering

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration: New Management in Architecture & Engineering nadają uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Studia przygotowują do zarzadzania placówkami międzynarodowymi i należącymi do zachodnich właścicieli – nowoczesne światowe metody zarządzania.

Partnerzy kierunku Executive MBA: New Management in Architecture & Engineering

Partnerem strategicznym studiów jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Partnerem instytucjonalnym studiów jest Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach

Celem studiów podyplomowych Executive MBA: New Management in Architecture & Engineering jest przekazanie Słuchaczom specjalistycznej wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania w sektorze budowlanym, doskonalenie praktycznych umiejętności w prowadzeniu i organizacji procesu projektowania i realizacji inwestycji. Studia ukierunkowane są na wskazanie zasad funkcjonowania zarówno standardowych jak i wysokobudżetowych inwestycji w międzynarodowym środowisku inwestycyjnym. Program studiów umożliwi Słuchaczom nabywanie umiejętności i kompetencje niezbędnych do pracy w sektorze budowlanym, a także w samej branży budownictwa zarówno na stanowiskach średniego szczebla jak i stanowiskach najwyższego kierownictwa czy dyrektorskich. Program studiów akredytowany jest przez partnera strategicznego Z-Way to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii, będącego liderem na międzynarodowym rynku certyfikacji oraz szkolnictwa z zakresu Executive Education.

Organizacja studiów

 1. Studia trwają trzy semestry
 2. Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
 3. Ilość zjazdów: 15 (dwudniowe)
 4. Liczba godzin: 240
Executive MBA

Program studiów - studia trwają 2 semestry

Wyzwania współczesnej gospodarki, znaczenie kryteriów ESG i CSR
Analiza strategiczna, strategie konkurencji
Marketing strategiczny
Kierowanie zespołem ludzkim
Komunikowanie w biznesie
Negocjacje – warsztaty
Budowanie marki osobistej
Samoorganizacja pracy(turkusowa organizacja)
Architekt jako menedżer w formule EPC i EPCM
Integrated Project Delivery
Zarządzanie czasem, priorytety, delegowanie zadań, samoorganizacja – narzędzia
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Work-life balance, jak się odnaleźć w homeoffice, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym
Zarządzanie projektami. Metodyki zarządzania projektami.
Skuteczne wdrażanie zmian
Zarządzanie w dobie kryzysu: Pandemia, Wojna
Podstawy rachunkowości
Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
Podstawy prawa dla menedżerów
Zasady i wzory kontraktów: FIDIC
Zasady i wzory kontraktów: EPC / EPCM
Zasady i wzory kontraktów objętych ESG i CSR
Zasady i wzory kontraktów objętych IPD
Zarządzanie jakością i procesami
Lean Management w projektowaniu i procesach biura projektów
Outsourcing i insourcing
Zarządzanie zrównoważonym projektowaniem: IPD
Gospodarka cyfrowa
Zastosowanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu procesem inwestycyjnym i „automation in construction”
Standardy i wytyczne projektowania: IPD, VDS, FM Global, FIDIC, DGNB, IPD
Projektowanie oparte o Integrated Project Delivery
Technologia BIM. Cele. Zastosowanie. Korzyści.
Seminarium dyplomowe

Opłata semestralna

7690
x 2
 1. opłata rekrutacyjna 400 zł
 2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 3. certyfikat Rad Nadzorczych w cenie studiów
Executive MBA

Opłata jednorazowa

14900
 1. opłata rekrutacyjna 400 zł
 2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 3. certyfikat Rad Nadzorczych w cenie studiów
Executive MBA

Opłata kwartalna

3990
x 4
 1. opłata rekrutacyjna 400 zł
 2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
 3. certyfikat Rad Nadzorczych w cenie studiów
Executive MBA

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

Zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii
Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim

„Jako architekt tworzysz w teraźniejszości, mając świadomość przeszłości i w perspektywie przyszłości, która jest właściwie nieznana.”

Norman Foster

Aktualności