Nowoczesna energetyka i technologie wodorowe

Studiuj przyszłość!

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration: New Nowoczesna energetyka i technologie wodorowe nadają uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Studia przygotowują do zarzadzania placówkami międzynarodowymi i należącymi do zachodnich właścicieli – nowoczesne światowe metody zarządzania.

Partnerzy kierunku Executive MBA: Nowoczesna energetyka i technologie wodorowe

Partnerem strategicznym studiów jest Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach
Partnerem instytucjonalnym studiów jest Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podczas studiów, uczestnicy mają okazję do wymiany doświadczeń z profesjonalistami z różnych sektorów, co pozwala na tworzenie sieci kontaktów oraz zdobywanie wiedzy praktycznej. Praktyczne podejście do nauki obejmuje studium przypadków, projekty zespołowe i interakcję z wykładowcami mającymi doświadczenie zarówno w obszarze biznesu, jak i w dziedzinie nowoczesnej energetyki. Program Executive MBA w Nowoczesnej Energetyce i Technologiach Wodorowych jest skonstruowany tak, aby dostarczać zaawansowanej wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania w tym dynamicznym sektorze. Absolwenci tych studiów są przygotowani do przywództwa i podejmowania strategicznych decyzji w kontekście transformacji energetycznej, odnosząc sukcesy w rozwijającej się branży technologii wodorowych.

Organizacja studiów

  1. Studia trwają dwa semestry
  2. Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
Executive MBA
Szwajcarska akredytacja kierunku przez Z-Way to excellence, która powstała w 1987 roku!
Zaufaj profesjonalistom! Better people – better business.

Program studiów - studia trwają 2 semestry

Przedmiot "Ryzyka prawne organów i pełnomocników spółek" skupia się na identyfikacji, analizie i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń prawnych, którym podlegają zarządzający i pełnomocnicy w firmach. Kurs ten skierowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze oraz pełnomocnictwa w spółkach, mających na celu zwiększenie ich świadomości prawnej w zakresie odpowiedzialności i obowiązków.
W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą najnowszych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności organów zarządzających. Analiza przypadków praktycznych pozwala na lepsze zrozumienie ryzyk związanych z podejmowaniem decyzji na różnych szczeblach kierowniczych. Dodatkowo, omawiane są strategie minimalizacji ryzyka i narzędzia prawne, które mogą wspomóc organy i pełnomocników w skutecznym zarządzaniu kwestiami prawno-organizacyjnymi.
Ten kurs to nie tylko solidna baza wiedzy prawnej, ale również praktyczne narzędzie dla menedżerów i pełnomocników spółek, umożliwiające skuteczne zarządzanie ryzykiem prawno-organizacyjnym oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa prawno-biznesowego w korporacyjnym środowisku.
Kurs "Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem" stanowi kompleksowe podejście do kluczowych aspektów kierowania firmą w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Adresowany jest zarówno do doświadczonych menedżerów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem.
Podczas zajęć uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do efektywnego opracowywania, wdrażania i monitorowania strategii przedsiębiorstwa. Kurs obejmuje analizę otoczenia, identyfikację kluczowych czynników sukcesu oraz rozwijanie umiejętności podejmowania strategicznych decyzji. Poprzez studium przypadków i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy mają okazję zastosować teorię w rzeczywistych sytuacjach biznesowych.
Tematyka kursu obejmuje również zarządzanie zmianami, efektywną komunikację w organizacji oraz budowanie i utrzymywanie konkurencyjnej przewagi. Dzięki interaktywnym formom nauczania, uczestnicy rozwijają umiejętności analityczne, negocjacyjne oraz przywódcze, co pozwala im skutecznie kierować firmą w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Kurs "Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem" to nie tylko teoretyczna wiedza, ale także praktyczne narzędzie wspierające rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania firmą na rynku globalnym.
Kurs "Optymalizacja i Zarządzanie Zmianą" to głębokie zanurzenie w strategiach doskonalenia operacyjnego oraz skutecznego zarządzania procesami przemian w organizacji. Skierowany jest zarówno do profesjonalistów odpowiedzialnych za efektywność operacyjną, jak i do liderów, którzy chcą skutecznie prowadzić procesy zmian w swoich zespołach.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają umiejętności identyfikacji obszarów optymalizacji w firmie oraz projektowania skutecznych strategii zmiany. Kurs obejmuje analizę procesów biznesowych, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie efektywności operacyjnej. Poprzez praktyczne studia przypadków uczestnicy są prowadzeni przez proces planowania, wdrożenia i monitorowania zmian w organizacji.
Tematyka kursu uwzględnia także psychologiczne aspekty zarządzania zmianą, w tym radzenie sobie z oporem i mobilizowanie zespołu do aktywnego uczestnictwa w procesach transformacyjnych. Dzięki interaktywnym warsztatom i narzędziom diagnostycznym, uczestnicy rozwijają umiejętności potrzebne do skutecznego kierowania zmianą oraz minimalizowania negatywnych skutków dla organizacji i jej pracowników. Kurs "Optymalizacja i Zarządzanie Zmianą" stanowi integralną część rozwoju menedżerskiego, dostarczając praktycznych narzędzi i strategii niezbędnych do skutecznego prowadzenia procesów zmian w organizacji.
Kurs "Komunikowanie i Negocjacje w Procesach Biznesowych" to intensywny trening skupiający się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych niezbędnych w biznesie. Adresowany jest zarówno do doświadczonych profesjonalistów, jak i osób dopiero rozpoczynających karierę, pragnących doskonalić swoje zdolności komunikacyjne i negocjacyjne.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu efektywnej komunikacji w różnych kontekstach biznesowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kurs obejmuje techniki skutecznego prezentowania informacji, budowania relacji oraz rozwiązywania konfliktów. Poprzez symulacje negocjacyjne i praktyczne scenariusze biznesowe, uczestnicy rozwijają umiejętność skutecznej wymiany informacji oraz budowania porozumienia.
Tematyka kursu uwzględnia również elementy psychologii komunikacji i negocjacji, pozwalając uczestnikom lepiej zrozumieć motywacje i oczekiwania swoich partnerów biznesowych. Dzięki analizie przypadków z życia zawodowego, uczestnicy uczą się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi oraz doskonalą umiejętność negocjacji w różnych kontekstach biznesowych. Kurs "Komunikowanie i Negocjacje w Procesach Biznesowych" stanowi niezbędne narzędzie dla profesjonalistów, którzy chcą podnieść jakość swojej komunikacji i efektywności negocjacyjnej, co ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym środowisku biznesowym.
Kurs "Zasady Nadzoru Właścicielskiego" jest dedykowany osobom odpowiedzialnym za strategiczne kierowanie firmą oraz właścicielom, którzy pragną efektywnie sprawować nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa. Skupia się na kluczowych aspektach zarządzania i monitorowania działań spółki z perspektywy właścicielskiej.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą roli nadzoru właścicielskiego w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Kurs obejmuje zagadnienia związane z efektywnym wykonywaniem funkcji członka rady nadzorczej, audytu korporacyjnego oraz oceny wydajności zarządu. Poprzez analizę studiów przypadków i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy rozwijają umiejętność skutecznego nadzoru nad strategicznymi kierunkami rozwoju przedsiębiorstwa.
Tematyka kursu uwzględnia także etykę biznesu, transparentność działalności oraz rozwijanie relacji z zarządem, co ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju spółki. Dzięki interaktywnym formom nauczania, uczestnicy zdobywają praktyczne narzędzia niezbędne do skutecznego sprawowania nadzoru właścicielskiego, co pozwala na minimalizację ryzyka oraz efektywne zarządzanie interesami właścicielskimi w ramach przedsiębiorstwa. Kurs ten stanowi istotne wsparcie dla tych, którzy pełnią funkcje nadzorcze w firmach, zapewniając im kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania swoich obowiązków.
Kurs "Umiejętne Zarządzanie Projektami w Branży Energetycznej" to kompleksowe szkolenie, które skierowane jest do profesjonalistów i menedżerów pracujących w sektorze energetycznym, pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania projektami. Kurs ten koncentruje się na specyficznych wyzwaniach, procedurach i technologiach związanych z projektem w obszarze energetyki.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą unikalnych aspektów planowania, realizacji i monitorowania projektów w branży energetycznej. Kurs obejmuje tematy związane z zarządzaniem ryzykiem, zasobami ludzkimi, budżetowaniem oraz dostosowywaniem się do zmian w regulacjach branżowych. Poprzez praktyczne przykłady projektów energetycznych, uczestnicy rozwijają umiejętność skutecznego koordynowania działań zespołu projektowego i osiągania celów zgodnie z założonym harmonogramem.
Tematyka kursu uwzględnia także nowoczesne technologie i innowacje w sektorze energetycznym, co pozwala uczestnikom dostosować swoje umiejętności do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Dzięki interaktywnym formom nauczania, uczestnicy zdobywają praktyczne narzędzia niezbędne do skutecznego zarządzania projektami w branży energetycznej, co wpływa na poprawę efektywności działań i osiąganie sukcesów w realizacji strategicznych inicjatyw przedsiębiorstwa. Kurs ten stanowi istotne wsparcie dla specjalistów, którzy chcą skutecznie zarządzać projektami w dynamicznym i technologicznie zaawansowanym sektorze energetycznym.
Kurs "Budowanie Modeli Biznesowych w Oparciu o Biznes Międzynarodowy" jest dedykowany profesjonalistom, przedsiębiorcom oraz menedżerom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania efektywnych modeli biznesowych na arenie międzynarodowej. Skupia się na kluczowych aspektach adaptacji i skalowalności strategii biznesowych w globalnym kontekście.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu analizy rynków międzynarodowych, identyfikacji szans i wyzwań oraz projektowania modeli biznesowych odpornych na zmienne uwarunkowania globalnego środowiska gospodarczego. Kurs obejmuje również aspekty związane z różnicami kulturowymi, regulacjami międzynarodowymi oraz strategiami wejścia na nowe rynki. Poprzez praktyczne studia przypadków i analizę strategii globalnych firm, uczestnicy rozwijają umiejętność dostosowywania i optymalizowania modeli biznesowych pod kątem międzynarodowego kontekstu.
Tematyka kursu uwzględnia także technologie cyfrowe, innowacje oraz elastyczność organizacyjną, które są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania w globalnym biznesie. Dzięki interaktywnym warsztatom i narzędziom diagnostycznym, uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego budowania i adaptacji modeli biznesowych w oparciu o wymagania biznesu międzynarodowego. Kurs "Budowanie Modeli Biznesowych w Oparciu o Biznes Międzynarodowy" stanowi istotne wsparcie dla tych, którzy pragną skutecznie rozwijać się na międzynarodowej scenie biznesowej, dostarczając narzędzi i strategii niezbędnych do sukcesu w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku międzynarodowym.
Kurs "Energetyka Odnawialna - Innowacyjne Technologie i Rozwiązania" został stworzony dla specjalistów, inżynierów, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych branżą energetyki odnawialnej. Skupia się na nowoczesnych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach w dziedzinie produkcji energii z odnawialnych źródeł.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć technologicznych w energetyce odnawialnej, w tym w zakresie elektrowni słonecznych, farm wiatrowych, energetyki wodnej i innych form energii zielonych. Kurs obejmuje także tematy związane z magazynowaniem energii, efektywnością energetyczną oraz integracją systemów odnawialnych do sieci energetycznych. Poprzez praktyczne studia przypadków i analizę najnowszych projektów, uczestnicy rozwijają umiejętność projektowania, wdrażania i monitorowania innowacyjnych rozwiązań w branży energetyki odnawialnej.
Tematyka kursu uwzględnia również aspekty ekonomiczne, regulacyjne i środowiskowe związane z rozwojem projektów w zakresie energii odnawialnej. Dzięki interaktywnym warsztatom i prezentacjom praktycznych przypadków, uczestnicy zdobywają praktyczne narzędzia niezbędne do skutecznego dostosowywania się do dynamicznych zmian w sektorze energetyki odnawialnej. Kurs "Energetyka Odnawialna - Innowacyjne Technologie i Rozwiązania" stanowi istotne wsparcie dla profesjonalistów chcących być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w rozwijającej się branży odnawialnej.
Kurs "Nowoczesne Źródła Energii - Reaktory SMR, Reaktory Fuzji" został opracowany dla osób zainteresowanych najnowszymi technologiami wytwarzania energii jądrowej. Skupia się na reaktorach SMR (Small Modular Reactors) oraz reaktorach fuzyjnych, reprezentujących nowoczesne podejścia do produkcji energii przy minimalnych skutkach środowiskowych.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają głęboką wiedzę na temat zasad działania, projektowania, bezpieczeństwa i potencjalnych zastosowań reaktorów SMR, które charakteryzują się mniejszymi rozmiarami i bardziej elastycznym dostosowaniem do różnych potrzeb energetycznych. Kurs obejmuje także tematykę reaktorów fuzyjnych, które bazują na zjawisku fuzyjnym i mają potencjał dostarczania energii przy niskich kosztach oraz minimalnym wpływie na środowisko.
Tematyka kursu uwzględnia także wyzwania techniczne, regulacyjne i społeczne związane z wprowadzaniem nowoczesnych źródeł energii jądrowej. Poprzez analizę najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych, uczestnicy rozwijają umiejętność zrozumienia potencjalnych korzyści i ryzyk związanych z implementacją reaktorów SMR oraz technologii fuzyjnych.
Dzięki interaktywnym prezentacjom i dyskusjom, uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności potrzebne do oceny i monitorowania postępu w dziedzinie nowoczesnych źródeł energii jądrowej. Kurs "Nowoczesne Źródła Energii - Reaktory SMR, Reaktory Fuzji" stanowi ważne wsparcie dla profesjonalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze technologie w dziedzinie energii jądrowej.
Kurs "Energetyka Konwencjonalna - Rodzaje Paliw, Źródła Energii, Magazynowanie" został stworzony z myślą o profesjonalistach, inżynierach oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z tradycyjnymi źródłami energii. Skupia się na różnorodności rodzajów paliw, źródeł energii oraz technik magazynowania w kontekście energetyki konwencjonalnej.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają kompleksową wiedzę na temat tradycyjnych źródeł energii, takich jak paliwa kopalne (węgiel, gaz, ropa naftowa), oraz technologii związanych z produkcją energii elektrycznej, cieplnej i mechanicznej. Kurs obejmuje również tematykę magazynowania energii w kontekście systemów konwencjonalnych, uwzględniając różne metody przechowywania, takie jak pompy wodne, magazyny cieplne czy baterie.
Tematyka kursu uwzględnia także kwestie związane z wpływem energetyki konwencjonalnej na środowisko, aspekty ekonomiczne, oraz wyzwania związane z bezpieczeństwem i regulacjami. Poprzez praktyczne przykłady i analizę przypadków z branży energetycznej, uczestnicy rozwijają umiejętność oceny i wyboru odpowiednich rozwiązań w zakresie paliw, źródeł energii oraz technik magazynowania.
Dzięki interaktywnym warsztatom i dyskusjom, uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania projektami oraz operacjami w obszarze energetyki konwencjonalnej. Kurs "Energetyka Konwencjonalna - Rodzaje Paliw, Źródła Energii, Magazynowanie" stanowi istotne narzędzie dla profesjonalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat tradycyjnych źródeł energii i związanych z nimi technologii.
Kurs "Technologie Komplementarne - Kogeneracja" skupia się na złożonych aspektach związanych z technologią kogeneracji, która umożliwia jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej z jednego źródła. Dedykowany jest inżynierom, specjalistom branżowym oraz decydentom, którzy pragną zgłębić tę efektywną i zrównoważoną technologię.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zasad działania kogeneracji, różnych rodzajów instalacji, jak również korzyści ekonomicznych i środowiskowych związanych z tą technologią. Kurs obejmuje zagadnienia związane z planowaniem, projektowaniem, uruchamianiem i utrzymaniem systemów kogeneracyjnych. Poprzez analizę studiów przypadków i praktyczne symulacje, uczestnicy rozwijają umiejętność efektywnego wykorzystania kogeneracji w różnych sektorach, w tym w przemyśle, usługach i budownictwie.
Tematyka kursu uwzględnia także technologiczne innowacje w obszarze kogeneracji, integrację z odnawialnymi źródłami energii, a także zagadnienia związane z efektywnością energetyczną. Dzięki interaktywnym warsztatom i dyskusjom, uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności potrzebne do zastosowania kogeneracji w praktyce, zwiększając efektywność energetyczną i redukując emisję gazów cieplarnianych. Kurs "Technologie Komplementarne - Kogeneracja" stanowi wartościowe wsparcie dla specjalistów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o zaawansowane technologie wytwarzania energii.
Kurs "Wodór jako Przyszłość Energetyki - Wykorzystanie, Metody Pozyskiwania" został stworzony dla profesjonalistów, inżynierów oraz wszystkich zainteresowanych rozwijającym się obszarem wykorzystania wodoru jako nośnika energii. Skupia się na różnorodnych zastosowaniach wodoru oraz nowoczesnych technologiach jego pozyskiwania.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą roli wodoru w transformacji energetycznej, a także różnych metod produkcji, takich jak elektroliza, reforming pary wodnej czy gazyfikacja biomasy. Kurs obejmuje również zagadnienia związane z magazynowaniem i transportem wodoru oraz różnymi sektorami jego zastosowań, takimi jak transport, przemysł czy generacja energii.
Tematyka kursu uwzględnia również aspekty ekonomiczne, regulacyjne i ekologiczne związane z wykorzystaniem wodoru. Poprzez analizę najnowszych osiągnięć technologicznych i studiów przypadków, uczestnicy rozwijają umiejętność oceny potencjału wodoru jako czystego nośnika energii.
Dzięki interaktywnym prezentacjom i dyskusjom, uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności potrzebne do skutecznego planowania, projektowania i wdrażania systemów opartych na wodór jako elementu nowoczesnej energetyki. Kurs "Wodór jako Przyszłość Energetyki - Wykorzystanie, Metody Pozyskiwania" stanowi wartościowe wsparcie dla specjalistów, którzy pragną zgłębić wiedzę na temat roli wodoru w przyszłości energetyki.
Kurs "Wodór w Transporcie - Pojazdy Samochodowe, Transport Publiczny, Transport Kolejowy" skupia się na zastosowaniach wodoru jako nośnika energii w sektorze transportu. Jest dedykowany inżynierom, specjalistom branżowym oraz decydentom, którzy pragną zgłębić wiedzę na temat roli wodoru w transformacji sektora transportowego.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat różnych technologii pojazdów napędzanych wodorem, zarówno w kontekście samochodów osobowych, jak i pojazdów używanych w transporcie publicznym i kolejowym. Kurs obejmuje tematykę infrastruktury tankowania wodoru, skomplikowanego procesu produkcji wodoru oraz wyzwań związanych z wprowadzaniem floty pojazdów wodorowych.
Tematyka kursu uwzględnia również aspekty ekonomiczne, regulacyjne i społeczne związane z rozwijaniem zastosowań wodoru w sektorze transportu. Poprzez analizę najnowszych projektów, innowacji technologicznych i analizy przypadków, uczestnicy rozwijają umiejętność oceny potencjału wodoru jako czystego nośnika energii w różnych rodzajach transportu.
Dzięki interaktywnym prezentacjom i dyskusjom, uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności potrzebne do skutecznego planowania, projektowania i wdrażania systemów transportowych opartych na wodorze. Kurs "Wodór w Transporcie - Pojazdy Samochodowe, Transport Publiczny, Transport Kolejowy" stanowi cenne wsparcie dla profesjonalistów pragnących zgłębić wiedzę na temat roli wodoru w przyszłości transportu, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju sektora.
Kurs "Techniki Magazynowania i Konwersji Wodoru" skupia się na różnych aspektach związanych z przechowywaniem i konwersją wodoru, odnosząc się zarówno do wydajnych systemów magazynowania, jak i procesów konwersji wodoru na energię. Jest on skierowany do inżynierów, specjalistów w dziedzinie energii oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z wodorem jako nośnikiem energii.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę na temat różnych technik magazynowania wodoru, takich jak magazyny gazu, sprężanie, chłodzenie i metody adsorpcji, a także zasady ich funkcjonowania i aplikacje praktyczne. Kurs obejmuje również procesy konwersji wodoru na energię, w tym elektrolizę, termiczne metody konwersji, oraz różne techniki zastosowane w procesie utrzymania równowagi między produkcją a popytem na wodór.
Tematyka kursu uwzględnia również aspekty ekonomiczne, środowiskowe i technologiczne związane z wykorzystaniem różnych technik magazynowania i konwersji wodoru. Poprzez analizę najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych, uczestnicy rozwijają umiejętność oceny efektywności, bezpieczeństwa i zrównoważonego wykorzystania różnych technologii związanych z przechowywaniem i konwersją wodoru.
Dzięki interaktywnym prezentacjom i dyskusjom, uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności potrzebne do skutecznego planowania, projektowania i wdrażania systemów magazynowania i konwersji wodoru. Kurs "Techniki Magazynowania i Konwersji Wodoru" stanowi wartościowe wsparcie dla specjalistów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat zaawansowanych technologii związanych z wodorem jako nośnikiem energii.
"Wykład Specjalny" to unikalna możliwość pogłębienia wiedzy na wybrany temat z obszaru energetyki, biznesu, technologii czy innej dziedziny. Taki wykład może być dostosowany do konkretnej tematyki lub potrzeb grupy uczestników. Prelegent może być ekspertem, specjalistą branżowym lub naukowcem, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.
Podczas "Wykładu Specjalnego" uczestnicy mogą zdobyć wnikliwe spojrzenie na nowoczesne trendy, najnowsze technologie, innowacje branżowe lub zagadnienia strategiczne. Wykład taki może także obejmować analizę przypadków, studia terenowe lub omówienie konkretnych projektów.
Dzięki interaktywnej formie prezentacji i otwartej dyskusji, uczestnicy mogą zadawać pytania, wymieniać się poglądami i zdobywać praktyczne wskazówki od doświadczonego prelegenta. "Wykład Specjalny" stanowi doskonałą okazję do rozwoju wiedzy i umiejętności w konkretnej dziedzinie, dostarczając inspiracji i nowych perspektyw.

Opłata semestralna

6500
x 2
  1. opłata rekrutacyjna 400 zł
  2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
Executive MBA

Opłata jednorazowa

12500
  1. opłata rekrutacyjna 400 zł
  2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
Executive MBA

Opłata kwartalna

3350
x 4
  1. opłata rekrutacyjna 400 zł
  2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
Executive MBA

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

Zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii
Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim

"Wodór to jedno z najważniejszych źródeł energii przyszłości. Jego potencjał do rewolucji w dziedzinie czystej i zrównoważonej produkcji energii jest niezwykle obiecujący."

Patrick Pouyanné, Prezes TotalEnergies

Aktualności