Zarządzanie w IT

Studiuj przyszłość!

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration: Zarządzanie w IT nadają uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z Udziałem Skarbu Państwa.

Studia przygotowują do zarzadzania placówkami międzynarodowymi i należącymi do zachodnich właścicieli – nowoczesne światowe metody zarządzania.

Partnerzy kierunku Executive MBA: Zarządzanie w IT

Partnerem strategicznym studiów jest NT Group Sp. z o.o.

OFERTA SZKOLEŃ EKSPERCKICH REALIZOWANYCH PRZEZ NT GROUP – kliknij

Program skupia się na kluczowych aspektach branży, obejmując zarządzanie projektami, finansami, prawem IT oraz aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście informatyki. Studenci zdobywają praktyczne umiejętności potrzebne do skutecznego kierowania projektami w sektorze IT, a jednocześnie zdobywają głębokie zrozumienie aspektów finansowych i prawnych związanych z tą dziedziną. Dzięki temu programowi absolwenci stają się liderami, gotowymi sprostać wyzwaniom dynamicznego środowiska informatycznego. Ich umiejętności zarządzania, strategicznego myślenia oraz wiedza z zakresu najnowszych technologii IT pozwalają im skutecznie kształtować i wspierać rozwój organizacji w obszarze informatyki.

Organizacja studiów

  1. Studia trwają dwa semestry
  2. Tryb: niestacjonarny (sb-nd)
Executive MBA
Szwajcarska akredytacja kierunku przez Z-Way to excellence, która powstała w 1987 roku!
Zaufaj profesjonalistom! Better people – better business.

Program studiów - studia trwają 2 semestry

Przedmiot "Ryzyka prawne organów i pełnomocników spółek" skupia się na identyfikacji, analizie i zrozumieniu potencjalnych zagrożeń prawnych, którym podlegają zarządzający i pełnomocnicy w firmach. Kurs ten skierowany jest do osób pełniących funkcje kierownicze oraz pełnomocnictwa w spółkach, mających na celu zwiększenie ich świadomości prawnej w zakresie odpowiedzialności i obowiązków.
W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą najnowszych przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności organów zarządzających. Analiza przypadków praktycznych pozwala na lepsze zrozumienie ryzyk związanych z podejmowaniem decyzji na różnych szczeblach kierowniczych. Dodatkowo, omawiane są strategie minimalizacji ryzyka i narzędzia prawne, które mogą wspomóc organy i pełnomocników w skutecznym zarządzaniu kwestiami prawno-organizacyjnymi.
Ten kurs to nie tylko solidna baza wiedzy prawnej, ale również praktyczne narzędzie dla menedżerów i pełnomocników spółek, umożliwiające skuteczne zarządzanie ryzykiem prawno-organizacyjnym oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa prawno-biznesowego w korporacyjnym środowisku.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to specjalistyczny obszar studiów MBA, który koncentruje się na strategiach, praktykach i narzędziach niezbędnych do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. W dzisiejszym świecie, gdzie dane stanowią kluczowy zasób dla przedsiębiorstw, umiejętność zapewnienia ich integralności, dostępności i poufności staje się krytycznym elementem skutecznego zarządzania. Słuchacz dowie się jak skutecznie pracować ze standardem ISO/IEC 27001.
Kurs stanowi kompleksowe podejście do kluczowych aspektów kierowania firmą w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Adresowany jest zarówno do doświadczonych menedżerów, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem.
Podczas zajęć uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do efektywnego opracowywania, wdrażania i monitorowania strategii przedsiębiorstwa. Kurs obejmuje analizę otoczenia, identyfikację kluczowych czynników sukcesu oraz rozwijanie umiejętności podejmowania strategicznych decyzji. Poprzez studium przypadków i praktyczne ćwiczenia, uczestnicy mają okazję zastosować teorię w rzeczywistych sytuacjach biznesowych.
Tematyka kursu obejmuje również zarządzanie zmianami, efektywną komunikację w organizacji oraz budowanie i utrzymywanie konkurencyjnej przewagi. Dzięki interaktywnym formom nauczania, uczestnicy rozwijają umiejętności analityczne, negocjacyjne oraz przywódcze, co pozwala im skutecznie kierować firmą w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Kurs "Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem" to nie tylko teoretyczna wiedza, ale także praktyczne narzędzie wspierające rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania firmą na rynku globalnym.
Przedmiot "Marketing w IT (Marketing w dobie digital)" w ramach studiów MBA skupia się na zastosowaniu zaawansowanych strategii marketingowych w obszarze technologii informacyjnych. Studenci zdobywają umiejętności planowania, implementacji i oceny skuteczności działań marketingowych dostosowanych do specyfiki branży IT. Tematyka obejmuje m.in. cyfrowe narzędzia marketingowe, analizę danych, personalizację ofert oraz strategie komunikacji online, umożliwiając absolwentom skuteczne kierowanie marketingiem w dynamicznym środowisku cyfrowym.
Kurs "Komunikowanie i Negocjacje w Procesach Biznesowych" to intensywny trening skupiający się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych niezbędnych w biznesie. Adresowany jest zarówno do doświadczonych profesjonalistów, jak i osób dopiero rozpoczynających karierę, pragnących doskonalić swoje zdolności komunikacyjne i negocjacyjne.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu efektywnej komunikacji w różnych kontekstach biznesowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kurs obejmuje techniki skutecznego prezentowania informacji, budowania relacji oraz rozwiązywania konfliktów. Poprzez symulacje negocjacyjne i praktyczne scenariusze biznesowe, uczestnicy rozwijają umiejętność skutecznej wymiany informacji oraz budowania porozumienia.
Tematyka kursu uwzględnia również elementy psychologii komunikacji i negocjacji, pozwalając uczestnikom lepiej zrozumieć motywacje i oczekiwania swoich partnerów biznesowych. Dzięki analizie przypadków z życia zawodowego, uczestnicy uczą się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami komunikacyjnymi oraz doskonalą umiejętność negocjacji w różnych kontekstach biznesowych. Kurs "Komunikowanie i Negocjacje w Procesach Biznesowych" stanowi niezbędne narzędzie dla profesjonalistów, którzy chcą podnieść jakość swojej komunikacji i efektywności negocjacyjnej, co ma kluczowe znaczenie w dzisiejszym środowisku biznesowym.
Przedmiot "Wykorzystanie Design Thinking & Design Spirit" w ramach studiów MBA koncentruje się na praktycznym zastosowaniu filozofii Design Thinking oraz koncepcji Design Spirit w procesach biznesowych. Studenci zdobywają umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, projektowania innowacyjnych produktów i usług, a także tworzenia przyjaznych dla użytkownika strategii biznesowych. Przez akcentowanie aspektów projektowania i myślenia projektowego, przedmiot ten przygotowuje uczestników do efektywnego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku oraz rozwijania nowatorskich rozwiązań w biznesie.
Przedmiot "Umiejętne zarządzanie projektami w branży IT (Agile vs. Waterfall)" w ramach studiów MBA skupia się na doskonaleniu umiejętności efektywnego kierowania projektami informatycznymi, z uwzględnieniem dwóch głównych podejść: Agile i Waterfall. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą strategii planowania, monitorowania i dostarczania projektów IT, porównując elastyczność metodyki Agile z bardziej tradycyjnym podejściem Waterfall. Kurs obejmuje aspekty takie jak dynamiczne dostosowywanie się do zmian, efektywne zarządzanie zespołem, a także optymalizację procesów, umożliwiając absolwentom skuteczne przewodzenie projektom w dynamicznym środowisku technologicznym.
Kurs "Budowanie Modeli Biznesowych w Oparciu o Biznes Międzynarodowy" jest dedykowany profesjonalistom, przedsiębiorcom oraz menedżerom, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie projektowania i wdrażania efektywnych modeli biznesowych na arenie międzynarodowej. Skupia się na kluczowych aspektach adaptacji i skalowalności strategii biznesowych w globalnym kontekście.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu analizy rynków międzynarodowych, identyfikacji szans i wyzwań oraz projektowania modeli biznesowych odpornych na zmienne uwarunkowania globalnego środowiska gospodarczego. Kurs obejmuje również aspekty związane z różnicami kulturowymi, regulacjami międzynarodowymi oraz strategiami wejścia na nowe rynki. Poprzez praktyczne studia przypadków i analizę strategii globalnych firm, uczestnicy rozwijają umiejętność dostosowywania i optymalizowania modeli biznesowych pod kątem międzynarodowego kontekstu.
Tematyka kursu uwzględnia także technologie cyfrowe, innowacje oraz elastyczność organizacyjną, które są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania w globalnym biznesie. Dzięki interaktywnym warsztatom i narzędziom diagnostycznym, uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego budowania i adaptacji modeli biznesowych w oparciu o wymagania biznesu międzynarodowego. Kurs "Budowanie Modeli Biznesowych w Oparciu o Biznes Międzynarodowy" stanowi istotne wsparcie dla tych, którzy pragną skutecznie rozwijać się na międzynarodowej scenie biznesowej, dostarczając narzędzi i strategii niezbędnych do sukcesu w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku międzynarodowym.
Przedmiot "Zarządzanie wsparte nowoczesnymi technologiami (AR, IA, MR)" w ramach studiów MBA koncentruje się na zastosowaniu i integracji najnowszych technologii, takich jak Rozszerzona Rzeczywistość (AR), Sztuczna Inteligencja (IA) oraz Rzeczywistość Mieszana (MR) w procesach zarządzania. Słuchacze rozwijają umiejętność wykorzystywania tych innowacyjnych narzędzi do optymalizacji procesów biznesowych, analizy danych oraz kreowania innowacyjnych strategii. Kurs obejmuje także aspekty etyczne, bezpieczeństwo informacji i potencjał tych technologii w tworzeniu konkurencyjnej przewagi na rynku.
Przedmiot "Audyt systemów teleinformatycznych/Zarządzanie ryzykiem" w ramach studiów MBA skupia się na doskonaleniu umiejętności audytu i zarządzania ryzykiem w dziedzinie systemów teleinformatycznych. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą metodologii audytu, oceny bezpieczeństwa systemów oraz identyfikacji i minimalizacji ryzyka związanego z infrastrukturą teleinformatyczną. Kurs obejmuje także aspekty związane z prawem, zgodnością, zarządzaniem incydentami oraz strategiami utrzymania ciągłości operacyjnej, umożliwiając absolwentom skuteczne kierowanie audytami oraz zarządzanie ryzykiem w dziedzinie teleinformatyki.
Przedmiot "Innowacyjny model zarządzania (Turkus)" w ramach studiów MBA skupia się na zgłębianiu i stosowaniu innowacyjnego modelu zarządzania opartego na koncepcji Turkuś. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą zasad i praktyk związanych z tym nowatorskim podejściem, które kładzie nacisk na wartości pracowników, elastyczność organizacyjną oraz otwartość na zmiany. Kurs obejmuje aspekty związane z budowaniem innowacyjnej kultury organizacyjnej, sprzyjającej kreatywności, współpracy i zrównoważonemu rozwojowi, umożliwiając absolwentom skuteczne wdrażanie innowacyjnych strategii zarządzania w różnych kontekstach biznesowych.
Przedmiot "Cyberbezpieczeństwo w biznesie" w ramach studiów MBA skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną przed cyberzagrożeniami w kontekście biznesowym. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą strategii i praktyk cyberbezpieczeństwa, analizy ryzyka oraz efektywnego zarządzania incydentami. Kurs obejmuje aspekty związane z ochroną danych, zabezpieczaniem infrastruktury IT, kształtowaniem świadomości pracowników oraz przestrzeganiem regulacji z zakresu prywatności. Uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem w firmie, z uwzględnieniem współczesnych wyzwań i dynamicznie zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń.
Przedmiot "Prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji" w ramach studiów MBA koncentruje się na analizie kwestii związanych z regulacjami prawno-etycznymi dotyczącymi implementacji i używania sztucznej inteligencji (SI) w biznesie. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą aktualnych przepisów prawa, norm etycznych oraz wyzwań związanych z zastosowaniem SI w różnych branżach. Kurs obejmuje aspekty takie jak ochrona danych, odpowiedzialność prawna za decyzje podejmowane przez systemy oparte na SI, a także wpływ technologii na prywatność i prawa konsumentów. Uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania aspektami prawno-etycznymi związanymi z rozwijającym się obszarem sztucznej inteligencji.
Przedmiot "Zarządzanie własnością intelektualną w IT" w ramach studiów MBA skupia się na analizie i strategiach związanych z ochroną, zarządzaniem i wykorzystywaniem własności intelektualnej w dziedzinie technologii informatycznych. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą praw autorskich, patentów, znaków towarowych oraz innych aspektów prawnych związanych z innowacjami w IT. Kurs obejmuje także strategie komercjalizacji, negocjacji licencji, a także środki prawnego zabezpieczenia projektów i produktów informatycznych. Uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zasobami intelektualnymi w branży IT, wspierając rozwój innowacyjnych rozwiązań i zabezpieczając interesy organizacji.
Przedmiot "Aspekty prawne i prawo międzynarodowe" w ramach studiów MBA skupia się na analizie kluczowych kwestii prawnych dotyczących działalności biznesowej na arenie międzynarodowej. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą struktur prawa międzynarodowego, regulacji międzynarodowych stosunków handlowych, a także prawa korporacyjnego w kontekście globalnym. Kurs obejmuje również aspekty związane z umowami międzynarodowymi, arbitrażem, ochroną inwestycji zagranicznych, oraz zgodnością z przepisami na różnych rynkach. Uczestnicy rozwijają umiejętności niezbędne do skutecznego navigowania w złożonym środowisku prawnym międzynarodowym, wspierając tym samym międzynarodowy rozwój organizacji.
Przedmiot "E-Biznes - strategie, szanse i ryzyka" w ramach studiów MBA skupia się na zagadnieniach związanych z prowadzeniem biznesu online. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą strategii e-biznesu, analizy możliwości oraz identyfikacji ryzyk związanych z działalnością w przestrzeni cyfrowej. Kurs obejmuje aspekty takie jak planowanie i wdrażanie skutecznych strategii e-marketingu, zarządzanie e-commerce, analiza danych biznesowych online oraz odpowiednie reagowanie na zmiany trendów w branży. Uczestnicy rozwijają umiejętności niezbędne do skutecznego tworzenia i zarządzania e-biznesem, uwzględniając zarówno możliwości, jak i potencjalne wyzwania tego dynamicznego obszaru.
Przedmiot "Zarządzanie zespołem w IT - Psychologia biznesu" w ramach studiów MBA skupia się na aspektach psychologicznych związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem w dziedzinie technologii informatycznych. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą teorii psychologii biznesu, komunikacji interpersonalnej, budowania motywacji oraz radzenia sobie z wyzwaniami w dynamicznym środowisku IT. Kurs obejmuje także aspekty związane z rozwojem umiejętności przywódczych, konfliktów w zespole, a także strategii motywacyjnych specyficznych dla branży IT. Uczestnicy rozwijają umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania ludźmi w środowisku technologicznym, uwzględniając psychologiczne aspekty pracy zespołowej.
Przedmiot "Najnowsze trendy branży nowych technologii" w ramach studiów MBA skupia się na analizie i zrozumieniu najnowszych i najbardziej innowacyjnych kierunków w dziedzinie nowych technologii. Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą ewolucji technologicznej, trendów rynkowych oraz wpływu nowości na różne sektory biznesowe. Kurs obejmuje aktualne tematy, takie jak sztuczna inteligencja, blockchain, internet rzeczy (IoT), cyfrowa transformacja, a także zielone technologie. Uczestnicy rozwijają umiejętności analizy i adaptacji do szybko zmieniającego się krajobrazu technologicznego, umożliwiając organizacjom skuteczne dostosowanie się do nowych możliwości i wyzwań.
"Wykład Specjalny" to unikalna możliwość pogłębienia wiedzy na wybrany temat z obszaru energetyki, biznesu, technologii czy innej dziedziny. Taki wykład może być dostosowany do konkretnej tematyki lub potrzeb grupy uczestników. Prelegent może być ekspertem, specjalistą branżowym lub naukowcem, który dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami.
Podczas "Wykładu Specjalnego" uczestnicy mogą zdobyć wnikliwe spojrzenie na nowoczesne trendy, najnowsze technologie, innowacje branżowe lub zagadnienia strategiczne. Wykład taki może także obejmować analizę przypadków, studia terenowe lub omówienie konkretnych projektów.
Dzięki interaktywnej formie prezentacji i otwartej dyskusji, uczestnicy mogą zadawać pytania, wymieniać się poglądami i zdobywać praktyczne wskazówki od doświadczonego prelegenta. "Wykład Specjalny" stanowi doskonałą okazję do rozwoju wiedzy i umiejętności w konkretnej dziedzinie, dostarczając inspiracji i nowych perspektyw.

Opłata semestralna

6500
x 2
  1. opłata rekrutacyjna 400 zł
  2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
Executive MBA

Opłata jednorazowa

12500
  1. opłata rekrutacyjna 400 zł
  2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
Executive MBA

Opłata kwartalna

3350
x 4
  1. opłata rekrutacyjna 400 zł
  2. szwajcarski certyfikat MBA w cenie studiów
Executive MBA

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

Zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791) – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Potwierdzenie spełnienia kryterium stanowiącego warunek konieczny wskazany w wymogach wobec kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655). Dotyczy słuchaczy z spełniających inne warunki ustawowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wydane przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim oraz angielskim
Certyfikat w języku angielskim wydany przez jednostkę akredytującą program Executive MBA Z-WAY to excellence AG z siedzibą w Szwajcarii
Certyfikat potwierdzający nadanie międzynarodowych kwalifikacji biznesowych Executive MBA – wydany przez Uczelnię Nauk Społecznych w języku polskim

"Jeśli myślisz, że programowanie jest trudne, spróbuj zorganizować ludzi."

Bjarne Stroustrup

Aktualności