Dofinansowanie

Sfinansuj studia Executive MBA

Baza Usług Rozwojowych - PARP

Nasze usługi objęte wsparciem znajdziesz tutaj: Profil UNS w BUR.

Uzyskaj nawet 80% dofinansowanie studiów MBA, zapisz się na aktywną usługę. Nabór na semestr zimowy 2022/2023 rozpocznie się 18 lipca 2022 i zakończy 19 września 2022.

Z uwagi na powiązania z PSF lista operatorów jest identyczna dla obu usług i znajduje się pod linkiem:
LISTA OPERATORÓW Podział terytorialny – wojewódzki

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Uzyskaj finansowanie nawet do 100% na studia MBA i DBA.
Z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w tym przypadku obligatoryjnie występuje pracodawca.

Więcej informacji uzyskasz w Urzędzie Pracy, pod który podlegasz. Każdy z UP aktualizuje informacje o nowych naborach do KFS. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób,  ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Podmiotowy System Finansowania

W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Podejście popytowe jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym.

  1. Krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności o jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych BUR,

  2. Regionalny – dotyczy dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw. PSF funkcjonuje w 14 województwach (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego) .

Z uwagi na powiązania z BUR lista operatorów jest identyczna dla obu usług i znajduje się pod linkiem:

LISTA OPERATORÓW Podział terytorialny – wojewódzki

Akademia Menadżera MŚP / Akademia Menadżera MŚP II

UWAGA nabór na obecną edycję trwa jedynie do 31 lipca 2022

Celem konkursu Akademia Menedżera MŚP oraz Akademia Menedżera MŚP II jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej. Nawet 80% dofinansowania.

Więcej informacji wraz z terminami naborów znajdziesz pod linkiem:
SZCZEGÓŁY NABORU

Lista operatorów wraz z formularzem kontaktowym i podziałem na makroregiony:

Kompetencje dla sektorów

Celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
SZCZEGÓŁY NABORU

Aktywny samorząd - PRFON

Finansowanie studiów MBA oraz innych podyplomowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

SZCZEGÓŁY WSPARCIA

1.
Sprawdź źródło finansowania

Przeanalizuj czy w twoim makroregionie możliwe jest finansowanie studiów podyplomowych, chętnie pomożemy!

2.
Skontaktuj się z operatorem

Zapytaj kiedy realizowane są nabory, jakich dokumentów oczekuje operator oraz jakie są inne warunki otrzymania finansowania.

3.
Skontaktuj się z nami

Przygotujemy dla Ciebie wszystkie dokumenty jakich wymaga operator od UNS.

4.
Podpisz umowę

Podpisz umowę o dofinansowanie na warunkach przedstawionych przez operatora

„Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki.”

Paul Michael Zulehner

Aktualności