Wykładowcy

Poznaj naszych wykładowców

prof. dr hab. Bogusław Pacek

gen. dyw. w st. spocz., dr h.c.

o mnie
Doktor Honoris Causa
Uniwersytetu Obrony Ukrainy w Kijowie i Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie. Absolwent studiów humanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim . Pracował w macierzystej uczelni jako filolog. W czasie studiów i pracy w Uniwersytecie Gdańskim –
aktywny animator kultury studenckiej.
W latach 1979-2014 był oficerem WP, zajmował m.in. stanowiska Komendanta Głównego
Żandarmerii Wojskowej, był też : Zastępcą Dowódcy Operacji Wojskowej UE w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskie, Asystentem Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych, Radcą Ministra Obrony Narodowej, Rektorem Akademii Obrony Narodowej, Doradcą NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie.
W 1990 roku doktoryzował się w naukach humanistycznych a w 2009 został doktorem habilitowanym nauk wojskowych w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego.
Równolegle ze służbą wojskową od 1990 roku pracował jako wykładowca psychologii i
przedmiotów z zakresu nauk politycznych i nauk o bezpieczeństwie w Akademii Marynarki
Wojennej, Uniwersytecie Gdańskim, Pomezańskim Kolegium Teologicznym , Szkole Wyższej TWP-Wszechnica Polska, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego i Akademii Obrony Narodowej. W latach 2014–2016 członek Senior Advisory Council PfP Consortium.
Zasiadał w 7-osobowym międzynarodowym zespole zarządzającym SAC (organizacja dla uczelni i instytutów badawczych z 80 państw świata zajmujących się bezpieczeństwem). W latach 2014–2015 był reprezentantem Polski – członkiem Rady NATO ds. Nauki (NATO Science and Technology Board-STB). W latach 2013–2016 był członkiem Rady Naukowej
Bałtyckiej Akademii Obrony w Estonii (BALTDEFCOL 30 czerwca 2014 odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. Od 2017 do 2020 roku był członkiem Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
mgr Michał Jurczyk

MBA

o mnie
-Członek Rady Nadzorczej RFG S.A.
-Zarządzał działem marketingu i nieruchomości w JAFP S.A. 
-Członek Zarządu RIPH w Częstochowie
-Założyciel IFED Group
Specjalista zajmujący się optymalizacją procesów, nadzorowaniem projektów oraz wdrażaniem i udoskonalaniem systemów zarządzania opartych na standardach międzynarodowych.
Jest entuzjastą turkusowego podejścia w zarządzaniu organizacją oraz zwinnych metod zarządzania projektami. 
Za wkład w rozwój kadry zarządzającej w Polsce otrzymał od CEO World Magazine oraz Forbes nagrody:
-Diament Biznesu – 2021
-Lider Biznesu – 2022
dr Tomasz Śniegula

Profesor koordynujący, PhD, DBA, EDBA, IARP, ARB, RIBA

o mnie
Od ponad 22 lat jest czynnym architektem i głównym projektantem prestiżowych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej realizowanych w kraju i za granicą. Jako członek Royal Institute of British Architects, Architects Registration Board a także Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej od wielu lat rozwija sektor budowlany i branżę architektury. Specjalizuje się w zarządzaniu realizacjami inwestycji i procesu projektowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz w formule „zaprojektuj i zarządzaj” a także zarządzaniem wielobranżowymi międzynarodowymi biurami projektów jako dyrektor zarządzający i główny projektant. Jest także specjalistą z tematyki zastosowania nowoczesnych metod zarządzania w sektorze budowlanym takich jak kanban, kaizen, lean i filozofii turkusowej organizacji a także z zastosowania najnowocześniejszych technologii, m.in. BIM, Automation in Design & Construction. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Royal Institute of British Architects, Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania w sektorze budowlanym i zastosowania nowoczesnych metodyk zarządczych w funkcjonowaniu wielobranżowych biur projektów a także realizacji międzynarodowych kontraktów inwestycyjnych.
dr Ralph Zuercher

Dyrektor Akademicki Z-Way

o mnie
Partner Zarządzający w Z-Way Business School
Jako wykładowca bardzo aktywny w całej Europie. Jeden z najmłodszy wykładowców akademickich i trenerów w Szwajcarii. Jest obecnie uważany za jednego z najbardziej doświadczonych trenerów biznesu i przywództwa w Szwajcarii. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży.
młodszy inspektor Władysław Wojtyczka

p.o. Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie

o mnie
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Oficer Policji, ekspert kryminalistyki na stanowisku kierowniczym w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Biegły Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie techniki kryminalistycznej i daktyloskopii. Pod kierunkiem prof.dr.hab. Jana Widackiego przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu kryminalistyki.
Autor licznych publikacji o motywach działania sprawców przestępstw, kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia i identyfikacji osobniczej człowieka. Od wielu lat wykładowca akademicki. Realizuje szkolenia z kryminalistyki dla policjantów, studentów prawa i aplikantów prokuratury. Prelegent licznych konferencji krajowych i międzynarodowych
mgr Dariusz Pachut

Członek Konwentu UNS

o mnie
Absolwent Szkoły Ekonomii, Praw i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach na Wydziale Nauk o Zdrowiu Ratownictwo Medyczne a także absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. W przeszłości prowadził zajęcia praktyczne na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Medycyna Ekstremalna.
Podróżnik, sportowiec, skoczek spadochronowy i płetwonurek. Alpinista oraz pasjonat gór i kajakarstwa górskiego.
Twórca projektu Korony Wodospadów – celem projektu jest zdobycie 10 najwyższych wodospadów na świecie i zjazdu z nich na linach.
dr Milena Anna Gołda

PhD, MBA, DBA

o mnie
- Redaktor naczelna CEOWorld
-Prezes Zarządu MAG Press Agency
Członek Konwentu UNS
Pracowała w ponad 30 krajach na 5 kontynentach
Przeprowadziła tysiące wywiadów z Prezydentami, Premierami, Ministrami, miliarderami i milionerami, prezesami ogromnych światowych firm.
Od 11 lat jest współwłaścicielką magazynu online CEO World Magazine. Wielokrotnie występowałam na konferencjach inwestycyjnych, dla start-upów oraz na konferencji Frost and Sullivan przed 800 prezesami z całego świata jako redaktor naczelna wspomnianego magazynu.
W 2018 roku otrzymała nagrodę Businesswoman and Life jako lider w promocji Polski za granicą oraz nagrodę Ambasadora Przedsiębiorczości wśród kobiet organizacji FAAVM z Kanady. Agencja Mag Press dostała w tym samym roku nagrodę New York Award Program.
dr Irena Kamińska-Radomska

The Protocol School of Poland

o mnie
wykładowca i trener; założycielka firmy szkoleniowej The
Protocol School of Poland. Wiedzę z zakresu międzynarodowego protokołu i etykiety biznesu
oraz wystąpień publicznych zdobywała w Waszyngtonie pod okiem największych ekspertów,
m.in. u Jonathana Mollera – szefa protokołu Białego Domu, uzyskując certyfikat i
międzynarodową licencję. Przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób z zakresu komunikacji
międzyludzkiej, etykiety biznesu, dress code’u, międzykulturowego protokołu oraz wystąpień
publicznych. Autorka kilkuset artykułów wydawanych w Polsce i USA oraz książek: „Etykieta
biznesu, czyli międzynarodowy język kurtuazji”, „Kultura biznesu. Normy i formy”,
„Współczesna etykieta biznesu w codziennej praktyce w Polsce”, „Dress code dla kobiet”
(współautorka), „Jak zostać damą” (współautorka), „Kilka lekcji o wychowaniu” oraz
„Wyjątkowe Święta”.
Gość/ekspert TVN, TVN 24, TVN 24 BiŚ, TYP1, TVP2, TVP INFO, Polsat News, RMF FM,
radiowej „Trójki”, Radia RDC, Programu I Polskiego Radia, Polskiego Radia 24, Polskiego
Radia 1030 Chicago. Udział w roli mentorki w cyklicznym programie TVN „Projekt Lady”.
Prowadzi zajęcia z komunikacji międzykulturowej oraz protokołu międzynarodowego dla studentów z całego świata.
adw. Rafał Kolano

CEO, MBA, LL.D.

o mnie
wykładowca Akademia WSB / WSFiP 
Radca Prawny świadczy działalność obsługi prawnej w różnej formie organizacyjnej od wielu lat. Połączenie jego wszechstronnej wiedzy prawniczej z nowoczesnymi rozwiązaniami pozwala zapewnić wszystkim Klientom usługi prawne na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
mgr Katarzyna Cierpka

Project Manager

o mnie
Entuzjastka efektywności, Certyfikowanym kierownikiem projektów (Senior Project Manager IPMA B), Ekspert odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR)
Pracuję jako mentor różnic kulturowych i facylitator spotkań biznesowych.
Posiada 23 lata doświadczenia w prywatnym biznesie i 18 lat doświadczenia pracując w międzynarodowych projektach dla korporacji w Polsce, USA i Niemczech.
dr mec. Ewelina Mikulska

MBA, DBA, MPH

o mnie
Doktor Nauk Prawnych, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (2011), studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim (2012) oraz studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia na WSZiA w Opolu (2019). W 2012 r. podjęła studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa medycznego i deontologii.
Wykładowca akademicki.
mgr Aneta Krakowińska

Psycholog, Trener biznesu

o mnie
Psycholog, socjolog, ekonomista. Aktualnie w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Gestalt. 
Wieloletni wykładowca akademicki - między innymi psychologi klinicznej, psychologii społecznej i psychologii biznesu.
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Od 2016 roku prowadzi własną firmę szkoleniową, specjalizującą się w obszarze rozwoju potencjału ludzkiego i autorskich szkoleniach specjalistycznych.
Pasjonatka zagadnień z zakresu psychosomatyki. 
Prof. Dr. Dr. med. Dr. h.c. Markus Depfenhart, MD, Ph.D., LL.M.

Profesor UNS

o mnie
Posiada doświadczenie w specjalnościach takich jak prawo patentowe i biotechnologia. Jest Prezesem Zarządu Lavenir Bioscience AG, Członkiem Rady Nadzorczej Członkiem Aragon Investment Holding / Londyn, Członkiem Rady Dyrektorów Optiphi AG / Szwajcaria oraz Członkiem różnych Rad Doradczych m.in. Allergan.
mgr Michał Smagała

MBA

o mnie
Specjalizuje się w poprawie efektywności marketingu i sprzedaży, zarządzaniu zmianą oraz szkoleniach z zakresu zarządzania zespołami. Współautor modelu wspierającego planowanie i wdrażanie zarządzanie zmianą „System Model Canvas” wykorzystywanego przez międzynarodowe korporacje oraz średnie i duże firmy w Polsce. Obecnie Head of Marketing w firmie produkującej oprogramowanie w modelu SaaS z branży FinTech. Poprzednio Dyrektor ds. Szkoleń, Marketingu i PR w międzynarodowej jednostce certyfikującej systemy zarządzania. Absolwent studiów MBA, Public Relations oraz certyfikowanych kursów CXL. Odpowiadał m.in. za komunikację medialną Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw  w Katowicach. Współpracował z wiodącymi firmami z branży przemysłowej, deweloperskiej i IT oraz wspierał start-upy w osiąganiu założonych celów biznesowych.
mgr Karol Skiba

International Automotive Manager

o mnie
Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w Międzynarodowym łańcuchu dostaw jako klient oraz dostawca usług/rozwiązań. Aktualnie związany od kilku lat z branżą Automotive na stanowiskach globalnych. Odpowiadam za wdrażanie usprawnień oraz handel międzynarodowy.
Pracę łączę z pasją jaką jest wykładanie i przekazywanie wiedzy praktycznej. 
adw. Łukasz Mikulski

MBA, Dr B.A.

o mnie
Adwokat, mgr prawa, ukończył studia na Wydziale Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na poziomie Executive oraz studia Doctor of Business Administration (DBA).
Od 2012 roku członek Izby Adwokackiej w Częstochowie. Wyróżniony przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie za najlepiej zdany egzamin adwokacki w 2017 r. Od 2018 roku radny Rady Miejskiej w Lublińcu.
mgr Patrycja Gaik-Kaczmarek

MBA, Project Manager

o mnie
Project Manager z wieloletnim doświadczeniem. Była odpowiedzialna za realizację dużych projektów z ramienia PFR
Obecnie zajmuje wysokie stanowiska w spółkach z sektora energetycznego. 
mgr inż. Monika Bęcka

MBA

o mnie
Certyfikowany Coach i Mentor EMCC
Członek Zarządu EMCC Poland
Zawodowo wydobywa z ludzi ukryte potencjały, pomaga je rozwijać i wykorzystywać do realizacji ambitnych celów. Jest certyfikowanym Coachem, Mentorem, Trenerką Mentalną, szkoleniowcem.
Szkoli kadrę managerską na terenie całej Europie, dzieląc się ponad 12 -letnim doświadczeniem biznesowym z zakresu motywacji i zarządzania ludźmi w największych międzynarodowych korporacjach, takich jak Coca-Cola, Volkswagen czy Amazon.
dr Artur Niedźwiedzki

Politolog

o mnie
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, radca prawny, menedżer, wykładowca akademicki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą w szczególności prawnych, politycznych i gospodarczych aspektów procesu instytucjonalizacji międzynarodowej. Autor m.in. monografii pt. Polska polityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 roku.
dr Adam Lewandowski

MBA

o mnie
Jest członkiem Zarządu Związku Miast Polskich, wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Przewodniczącym Zarządu Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego. Wykładowca akademicki specjalizujący się w partnerstwie publiczno-prywatnym, w projektowaniu usług publicznych oraz zarządzaniu komunalnym.
Autor wielu publikacji dotyczących relacji: samorząd terytorialny a małe i średnie przedsiębiorstwa, partnerstwa publiczno-prywatnego, cyfryzacji usług administracyjnych.
mgr Mateusz Panek

MBA, DBA, LL.M., Doctor of Laws

o mnie
Założyciel agencji konsultingowej PANEK.consulting
Wykłada na najlepszych uczelniach w Polsce i we Francji. Doświadczony Project Manager, konsultant i trener. Pracował dla największych, światowych korporacji odzieżowych.
mgr Agnieszka Kania

Psycholog biznesu

o mnie
Sukces firmy zależy od umiejętności miękkich Twoich i zespołu. Jako trener kompetencji miękkich, zarządzania i rozwoju osobistego wiem, jak pomóc Ci poprawić komunikację, asertywność, przywództwo, pracę w grupie.
Dzielę się swoim wieloletnim doświadczeniem managerskim. Jako Dyrektor czy Pełnomocnik Zarządu odpowiadałam m.in. za tworzenie systemów motywacyjnych, kreowanie i opracowywanie projektów zmian organizacyjnych, rekrutację personelu i szkolenie pracowników, jak również za rentowność oraz kreowanie polityki kadrowej, handlowej, sprzedażowej i marketingowej.
Prowadzę szkolenia, sesje mentoringowe dla pracowników biznesu i sportowców, a także zajęcia dla studentów uczelni i słuchaczy studiów MBA.
Zawodowo i prywatnie cenię sobie takie wartości, jak: szczerość, relacje i współpracę
mgr Justyn Czekański

MBA

o mnie
Współzałożyciel Better & Co. gdzie wspiera firmy poprzez doradztwo i warsztaty z nowoczesnego strategicznego zarządzania. Poprzez wdrożenia, mentoring i szkolenia w zakresie zarządzania (Lean, ToC, Six Sigma etc.), oraz tworzenie dopasowanych programów rozwojowych dla pracowników, optymalizuje wewnętrzne procesy biznesowe.
Jego wizją jest widzieć więcej organizacji napędzanych wartościami, które posiadają i realizują strategię, dostarczają klientom doskonałą jakość, ciągle usprawniają swoją efektywność operacyjną i potrafią przyciągnąć, rozwijać i zatrzymać zaangażowanych pracowników.
Kadra studia MBA
mec. Izabela Ustymenko-Łukasik

Adwokat

o mnie

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, stypendystka Université de Reims Champagne-Ardenne.
Adwokat z dużym doświadczeniem w obsłudze zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w szczególności w prawie spółek i procesie cywilnym, a także w sprawach z zakresu prawa pracy i obrotu nieruchomościami.
Mediator wpisana na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, a także w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, między innymi w ogólnopolskich dziennikach. Wybrane artykuły: Co z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu przy przekształceniu spółki, Rzeczpospolita · 4 stycznia 2021, Sklep utracił koncesję na alkohol? Inna firma może uzyskać zezwolenie w tym samym miejscu, Dziennik Gazeta Prawna · 29 stycznia 2019, Każda inwestycja może liczyć na wsparcie, Rzeczpospolita · 17 sierpnia 2018, Skutki podziału spółek kapitałowych dla postępowań cywilnych, Rzeczpospolita · 29 września 2017, Rynek kapitałowy. Instrumenty finansowe, Polska Agencja Inwestycji i Handlu · 13 grudnia 2016.
Prywatnie interesuje się lingwistyką i literaturą francuską, jest przewodnikiem beskidzkim i jachtowym sternikiem morskim.
dr Anetta Supel

MBA, Prorektor UNS

o mnie
Prorektor ds. Filii w Nowym Targu Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Magister bezpieczeństwa narodowego. Doktorantka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Słuchaczka studiów Executive MBA. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych, Administracji samorządowej, Przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie pracy w szkolnictwie wyższym. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim tematyką cyberbezpieczeństwa oraz edukacją na rzecz bezpieczeństwa i obronności. Autorka artykułów (m.in. Cyberprzestępczość jako zagrożenie bezpieczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wybrane aspektyEdukacja i wychowanie na rzecz bezpieczeństw  i obronnościZnaczenie sojuszy w wojnie hybrydowejNowoczesna technologia sprzymierzeńcem cyberbezpieczeństwa. Uhonorowana Pierścieniem Stulecia Niepodległości RP z rąk gen. Bogusława Packa i gen. Mieczysława Bieńka podczas Akademii Patriotycznej w Warszawie. Nominowana do uhonorowania Pierścieniem Patrioty. Prywatnie mama, pasjonatka jazdy konnej, muzyki, podróży.

"Zebranie się razem to początek, trzymanie się razem to postęp, praca razem to sukces."

Henry Ford

Aktualności