Uprawnienia dodatkowe

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje

Uprawnienia ogólnomanagerskie

Risk Manager

Uzyskaj uprawnienia Kierownika ds. Zarządzania Ryzykiem

 
Coaching w Biznesie

Uzyskaj certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje i umiejętności z zakresu Coachingu 

Negocjacje w Biznesie

Uzyskaj potwierdzenie zdobycia kompetencji z zakresu negocjacji prowadzonych w środowisku biznesowym

 
Digital Marketing Manager

Uzyskaj potwierdzenie uzyskania kompetencji z zakresu Marketingu w dobie Digital

Certyfikowany HR Business Partner 4.0

Zdobądź kwalifikacje i umiejętności wymagane na stanowisku HR Business Partnera w organizacji. Wspieraj kadrę managerską w organizacji, odpowiadaj na potrzeby pracowników, analizuj, inicjuj dialog na każdej płaszczyźnie schematu organizacyjnego.

Koordynator ds. Projektów

Zdobądź umiejętności i narzędzia pozwalające zarządzanie grupami projektów w organizacji. 

Certyfikat Lean Manager

Uzyskaj potwierdzenie zdobycia kompetencji z zakresu szczupłego zarządzania

Agile Project Manager

Zdobądź kompetencje Kierownika Projektów zarządzającego zwinnie. Posiądź narzędzia pozwalające zarządzać zespołami rozproszonymi, przystosowuj się dynamicznie do zmieniających się warunków. 

 

Uprawnienia – Bezpieczeństwo

Manager ds. Cyberbezpieczeństwa
Zarządzania Ryzykiem zgodnie z ISO 31000
Pełnomocnika Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001
Manager ds. Informacji Niejawnych
Copmliance Manager - Zarządzanie zgodnością w organizacji
Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Jest to szkolenie trwające 50h dydaktycznych, nadaje kompetencje zgodnie z:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087)

Szczegóły: mba@uns.lodz.pl

Manager ds. Zrównoważonego rozwoju i OZE

 

 

„Nie czekaj; czas nigdy nie będzie „właściwy”. Zacznij od tego, gdzie stoisz i pracuj z dowolnymi narzędziami, jakie masz do dyspozycji, a lepsze narzędzia będą znajdować się w miarę postępów”

George Herbert

Aktualności