Uprawnienia dodatkowe

Zdobądź dodatkowe kwalifikacje

Uprawnienia ogólnomanagerskie

Certyfikat Risk Manager

Uzyskaj uprawnienia Kierownika ds. Zarządzania Ryzykiem

 
Certyfikat Coaching w Biznesie

Uzyskaj certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje i umiejętności z zakresu Coachingu 

Certyfikat Negocjacje w Biznesie

Uzyskaj potwierdzenie zdobycia kompetencji z zakresu negocjacji prowadzonych w środowisku biznesowym

 
Certyfikat Digital Marketing Manager

Uzyskaj potwierdzenie uzyskania kompetencji z zakresu Marketingu w dobie Digital

Certyfikowany HR Business Partner 4.0

Zdobądź kwalifikacje i umiejętności wymagane na stanowisku HR Business Partnera w organizacji. Wspieraj kadrę managerską w organizacji, odpowiadaj na potrzeby pracowników, analizuj, inicjuj dialog na każdej płaszczyźnie schematu organizacyjnego.

Koordynator ds. Projektów

Zdobądź umiejętności i narzędzia pozwalające zarządzanie grupami projektów w organizacji. 

Certyfikat Lean Manager

Uzyskaj potwierdzenie zdobycia kompetencji z zakresu szczupłego zarządzania

Agile Project Manager

Zdobądź kompetencje Kierownika Projektów zarządzającego zwinnie. Posiądź narzędzia pozwalające zarządzać zespołami rozproszonymi, przystosowuj się dynamicznie do zmieniających się warunków. 

 

Uprawnienia – Bezpieczeństwo

Manager ds. Cyberbezpieczeństwa
Zarządzania Ryzykiem zgodnie z ISO 31000
Pełnomocnika Zarządu ds. Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001
Manager ds. Informacji Niejawnych
Copmliance Manager - Zarządzanie zgodnością w organizacji
Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Jest to szkolenie trwające 50h dydaktycznych, nadaje kompetencje zgodnie z:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087)

Szczegóły: mba@uns.lodz.pl

Manager ds. Zrównoważonego rozwoju i OZE

 

 

Uprawnienia – Agrobiznes

Audytora wewnętrznego wg. GlobalGAP

Uzyskaj uprawnienia audytora wewnętrznego w organizacji według wytycznych GlobalGAP

 
Audytor ds. bezpieczeństwa żywności wg IFS

Zdobądź uprawnienia audytora wewnętrznego ds. bezpieczeństwa żywności w oparciu o wymagania standardu międzynarodowego IFS

 
Audytor ds. Bezpieczeństwa produktów spożywczych wg HACCP

Zdobądź uprawnienia audytora wewnętrznego ds. bezpieczeństwa żywności w oparciu o standardy HACCP oraz Codex Alimentariuse

 
Audytor ds. bezpieczeństwa produktów paszowych wg GMP+

Zdobądź uprawnienia audytora wewnętrznego ds. bezpieczeństwa produktów paszowych zgodnie z wymaganiami GMP+

Manager ds. Optymalizacji w Agrobiznesie

Zdobądź potwierdzenie kwalifikacji managera ds. optymalizacji procesów biznesowych w branży agro

Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Żywności
Pełnomocnik Zarządu ds. Bezpieczeństwa Produktów Paszowych
Audytow wewnętrzny ds. Zarządzania gospodarką Leśną wg. PEFC oraz FSC
Certyfikat SHEQ Manager

Zdobądź certyfikat potwierdzający posiadanie kompetencji Managera obszarów SHEQ (safety, health, environment, quality)

 
Specjalista ds. obrotu hurtowego Fresh Food

Uprawnienia – Ochrona Zdrowia

Audytor ds. jakości w placówce medycznej
Manager ds. Promocji Zdrowia
Manager ds. Ochrony Danych Osobowych
Manager ds. współpracy z NFZ
Inspektor Ochrony Danych w placówce medycznej
HR Manager w Ochronie Zdrowia
Marketing Manager - Health Promotion

„Nie czekaj; czas nigdy nie będzie „właściwy”. Zacznij od tego, gdzie stoisz i pracuj z dowolnymi narzędziami, jakie masz do dyspozycji, a lepsze narzędzia będą znajdować się w miarę postępów”

George Herbert

Aktualności