Studia MBA w UNS

22 kwietnia 2023 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu odbyła się uroczysta inauguracja studiów Executive Master Business Administration (MBA) – New Managment in Architecture & Engineering organizowanych dla członków WOIIB przez Uczelnię Nauk Społecznych.

Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi reprezentowali:

  • Jego Magnificencja Rektor – dr Piotr Domżał, MBA
  • Prorektor,Zastępca Rektora – dr Agnieszka Szpak
  • Prorektor ds. studiów MBA – mgr Katarzyna Karkowska-Jurczyk, MBA, DBA
  • Dyrektor Programowy studiów – dr Tomasz Śniegula, DBA, RIBA
  • Pełnomocnik Rektora – mgr Michał Jurczyk, MBA, DBA, LL.M.
  • Prof. Alina Maria Tabaka

Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował:

  • dr inż. Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady WOIIB.

W ramach pierwszego dwudniowego bloku tematycznego „Projektyzacja i zarządzanie zmianą” w zajęciach udział wzięło ponad 70 słuchaczy.
Zajęcia inauguracyjne – „Innowacyjne Zarządzanie – Turkus” poprowadził mgr Michał Jurczyk, MBA, DBA, LL.M.
Natomiast „Zarządzanie projektami i zmianą” poprowadził dr Tomasz Śniegula, DBA, RIBA

Dwudniowe zjazdy będą odbywać się raz w miesiącu, kolejna edycja studiów odbędzie się już w październiku tego roku.

Aktualności