Studia MBA w UNS

W dniu 25.01.2023 w siedzibie Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi miało miejsce podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uczelnią Nauk Społecznych a Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
UNS reprezentował JM Rektor dr Piotr Domżał, MBA
WOIIB reprezentował Pan Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady WOIIB oraz Członek Zespołu oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji z zakresu architektury i budownictwa działającego przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
List intencyjny reguluje warunki współpracy pomiędzy Uczelnią a Izbą dotyczące współpracy podczas projektowania, promocji i prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych Master of Business Administration (MBA): New Management in Architecture & Engineering. Studia skierowane są do szeroko rozumianej branży architektoniczno-budowlanej. Długofalowe partnerstwo z izbą pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz zapewni odpowiednią i fachową kadrę.
Dyrektorem programowym i pomysłodawcą kierunku jest Prezes Zarządu ATZ.PROJEKT (ADAMIETZ Group) Pan prof. Tomasz Śniegula, PhD, DBA, EDBA, IARP, ARB, RIBA.
Partnerzy liczą na owocną współpracę, rekrutacja na studia została oficjalnie rozpoczęta na stronie
www.executive-mba.pl.

Aktualności