Studia MBA w UNS

Z dumą informujemy, że w dn. 06.09.2022, w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki, JM Rektor UNS – dr Piotr Domżał odebrał z rąk Sekretarza Stanu RP Tomasza Rzymkowskiego odznaczenie „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.
„Medal Komisji Edukacji Narodowej” jest zaszczytną odznaką za zasługi dla oświaty i wychowania.
Medal Komisji Edukacji Narodowej, nadawany jest za wyróżniającą się działalność w zakresie piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych, a w szczególności:
  • autorom wybitnych prac pedagogicznych ważnych dla praktyki szkolnej i zagadnień dydaktyczno-wychowawczych,
  • autorom i wydawcom wyróżniających się podręczników i pomocy naukowych oraz osobom, które wykazały się twórczym udziałem w pracach programowych,
  • inicjatorom i organizatorom nowych metod nauczania i oddziaływania wychowawczego na młodzież i dorosłych, działaczom społecznym, których działalność przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania, nauczycielom za długoletnią wzorową działalność dydaktyczno-wychowawczą, wyróżniającym się organizatorom procesu dydaktycznego oraz bibliotekarzom i zasłużonym w upowszechnianiu czytelnictwa wśród młodzieży,
  • autorom utworów literackich, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy na dzieci i młodzież.
Gratulujemy!!!

Aktualności