Studia MBA w UNS

13 stycznia w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, dla wszystkich partnerów i przyjaciół, Fundacja Lar.go zorganizowała uroczystą galę podsumowującą swoją działalność w 2022 roku.
W spotkaniu wzięli udział, partnerzy, przyjaciele, Parlamentarzyści, Prezesi spółek i instytucji NGO, Włodarze gmin partnerskich, Prezesi Klubów sportowych, Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz mieszkańcy.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
poseł Szymon Giżyński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ryszard Majer – Senator RP,
Robert Magdziarz – Wicewojewoda Śląski,
Jacek Kleszczewski – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
Krzysztof Kędryk Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
Paweł Szczeszek – Prezesa Zarządu Tauron,
Artur Warzocha – Wiceprezesa Zarządu Tauron,
Tomasz Bednarek – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy, Ekonomicznej S.A.,
Mariusz Szataniak – Pamapol S.A.,
Tomasz Jackiewicz – Członek Zarządu MASKPOL S.A.,
Jerzy Zakrzewski – Burmistrz Gminy Kłobuck,
Jan Kowalik – Wójt Gminy Popów,
Urszula Bujak – Wójt Gminy Panki,
Bogdan Sośniak -Wójt Gminy Opatów,
Henryk Mach – Wójt Gminy Przystajń.
Przyjaciele i partnerzy otrzymali pamiątkowe tablice z podziękowaniami.
Wśród nich znalazła się również Uczelnia Nauk Społecznych, której Rektor – dr Piotr Domżał, MBA – odebrał z rąk Prezesa Zarządu Fundacji Pana Sebastiana Tauzowskiego podziękowanie za aktywne wspieranie Fundacji w minionym roku
Podczas spotkania aktorzy teatru odegrali sztukę pt.” Cudowna Terapia”.
W wydarzeniu udział wzięło ponad 350 znamienitych gości
Obiecujemy, że to nie koniec, w 2023 również udowodnimy, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Więcej tutaj:
fundacja-largo.pl– 

Aktualności