Studia MBA w UNS

Spotkanie Rektora UNS z Konsulem Generalnym RP w Chicago.
Mamy zaszczyt podzielić się informacją o niedawnym wydarzeniu, gdzie Rektor #UNS dr Piotr Domżał, miał zaszczyt być gościem w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago.
To spotkanie było częścią szeregu wydarzeń organizowanych przez NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej #NAWA. Podczas spotkania Konsul Generalny RP, dr Paweł Zyzak, pełniący funkcję gospodarza, gościł największe polskie uczelnie, w tym Uczelnia Nauk Społecznych. Rozmowy skupiły się na potencjale współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w kontekście edukacji, badań naukowych i kultury.
JM Rektor dr Piotr Domżał podkreślił znaczenie globalnej współpracy w dziedzinie nauki, edukacji oraz wymiany doświadczeń między uczelniami. Konsul natomiast wyraził zadowolenie z obecności przedstawicieli największych polskich instytucji edukacyjnych i podkreślił rolę, jaką odgrywają one w promowaniu Polski na świecie.
To wydarzenie jest częścią szerszej inicjatywy NAWA, która wspiera międzynarodową wymianę akademicką i budowanie mostów między polskimi uczelniami a partnerami zagranicznymi. Cieszymy się, że UNS mógł być częścią tego ważnego spotkania, które przyczyniło się do dalszego zacieśnienia relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
Relacje z kolejnych wydarzeń już niebawem – śledźcie nasze social media.

Aktualności