Studia MBA w UNS

Uczelnia Nauk Społecznych dołącza do Principles for Responsible Management Education (PRME)
Z dumą ogłaszamy, że Uczelnia Nauk Społecznych została sygnatariuszem Principles for Responsible Management Education (PRME) – prestiżowej inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations).

NASZ PROFIL

O PRME
PRME to globalna inicjatywa promująca odpowiedzialne zarządzanie i zrównoważony rozwój w edukacji menedżerskiej, działająca pod auspicjami ONZ. Angażuje instytucje edukacyjne na całym świecie w dążeniu do wyższych standardów etycznych i zrównoważonego rozwoju.
Nasze Zobowiązania jako Sygnatariusze PRME
  • Integracji zrównoważonego rozwoju w programy nauczania: Włączamy zagadnienia zrównoważonego rozwoju do wszystkich naszych kursów i programów.
  • Wspierania etycznych standardów: Kształcimy przyszłych liderów w oparciu o najwyższe normy etyczne i odpowiedzialność społeczną.
  • Promowania badań z zakresu odpowiedzialnego zarządzania: Wspieramy badania naukowe koncentrujące się na odpowiedzialnym zarządzaniu i zrównoważonym rozwoju.
  • Rozwijania partnerstw: Współpracujemy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju, aby wspólnie budować lepszą przyszłość.
Nasza Misja
Ta inicjatywa to krok w stronę tworzenia bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata poprzez edukację. Wierzymy, że poprzez odpowiedzialne kształcenie i promowanie wartości etycznych możemy przyczynić się do pozytywnych zmian na świecie.
Razem Budujemy Przyszłość
Razem budujemy przyszłość opartą na wartościach i odpowiedzialności. Dołączcie do nas w tej misji, aby wspólnie tworzyć lepszy świat dla przyszłych pokoleń.
 

Aktualności