Studia MBA

program szyty na miarę

Program studiów posiada szwajcarską akredytację wydaną przez Z Way to excellence AG – szwajcarską jednostkę z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w opiniowaniu i akredytowaniu programów studiów, w tym MBA, DBA, LL.M. i innych związanych z zarządzaniem i najwyższymi kompetencjami managerskimi (Executive Education).
Zewnętrzny audyt jakości zaliczony na
Tylu słuchaczy oceniło pozytywnie naszych wykładowców
Tak oceniliście jakość obsługi
Tylu z was oceniło pozytywnie atmosferę
Tak oceniliście jakość połączenia on-line
Tak oceniliście naszą infrastrukturę w Łodzi
Tak oceniliście możliwość inetrakcji z naszą administracją
Tylu z Was wybrałoby nas ponownie

Opracowano na podstawie analizy ankiet walidacyjnych wypełnianych w 2022 roku

Semestr pierwszy

Członkowie Zarządów (CEO) członkowie Rad Nadzorczych czy Dyrektorzy Finansowi (CFO) w swojej codziennej pracy stają przed trudnym wyzwaniem. Przedmiot ten wskaże odpowiedzialności i ryzyko prawne będące konsekwencją osób zarządzających i nadzorujących spółki. Compliance w przedsiębiorstwie – zgodność z istniejącymi przepisami prawa.  

Słuchacze poznają podstawowe zasady ekonomii menedżerskiej, etapy procesu decyzyjnego, zasady zarządzania ryzykiem finansowym. Zapoznają się również
z zasadami controlingu finansowego.

Twój głos i wizerunek jest twoja wizytówka. Co i jak mówić podczas wystąpień publicznych? Jak sposób wypowiedzi wpływa na twój odbiór, oraz jak widzi cię kamera?  Przedmiot poświęcony będzie tematyce kreowania wizerunku i marki osobistej

Przedmiot ten prezentuje czym jest strategia biznesowa i jak ją tworzyć. Wskazuje kierunki tworzenia i wdrażania strategii w przedsiębiorstwie w oparciu o nowoczesne metody zarządzania ryzykiem w organizacji. Prezentuje techniki zarządzania strategicznego i modelowanie biznesowe jako narzędzie zarządzania strategicznego. Prezentowane będą nowoczesne podejście do planowania strategicznego i innowacji modelu biznesowego oraz strategia błękitnego oceanu.

Jak skutecznie zarządzać zmianą w organizacji? Przedmiot zaprezentuje typologie procesu zmian i podstawowe teorie zarządzania. Cykle i etapy życia organizacji oraz elementy gotowości do zmiany, role przywództwo i komunikacji w procesie zmiany.  Przedstawiona zostanie rola lidera i zespołu w procesie zmiany.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć – wprowadzenie do marketingu i jego funkcji
w przedsiębiorstwie. Zaprezentowanie podstawowych zasad marketingu, wskazanie trendów oraz błędów poznawczych w marketingu. Słuchacze pozyskają wiedzę jak podejmować decyzje na podstawie analiz marketingowych, oraz jakie strategie i modele marketingowe stosować w przedsiębiorstwie.

Czym jest ład korporacyjny i jakie instrumenty nadzoru korporacyjnego występują. Poznamy modele ładu korporacyjnego w odniesieniu do Sp. z o.o. i S.A. dowiemy się jak globalizacja wpływa na ład nadzorczy i jakie są źródła jego regulacji. Jak zarządzać ryzykiem.

Słuchacze będą mogli zapoznać się z pojęciem negocjacji  i komunikowania jako elementem niezbędnym do osiąganiu celów w życiu zawodowym. Wskazane zostaną modele negocjowania różnych kultur i ich cech charakterystyczne. O jakich elementach procesu negocjacyjnego nie możesz zapomnieć aby skutecznie negocjować i jakie są ich etapy. Zaprezentowana zostanie komunikacja i jej podstawowe bariery i błędy. Techniki aktywnego słuchania niezbędne w procesie komunikacji. Słuchacze dowiedzą się jak sprawić dobre wrażenie podczas rozmowy.

Słuchacze zapoznają się z podstawowymi zasadami nadzoru właścicielskiego, zarządzaniu mieniem państwowym i zasadach nadzoru korporacyjnego
w przedsiębiorstwach.

Przedmiot prezentuje czym jest projekt i jak go realizować. Wyjaśnione zostaną pojęcia zarządzania procesem projektowym Agile i Waterfall. Zaprezentowane zostanie planowanie i nadzór nad realizacją zadań w przedsiębiorstwie.

Semestr drugi

Przedmiot wskazuje czym jest etyka biznesu i jaki ma wpływ na kształtowanie wizerunku organizacji. Jak CSR rozwija się w Polsce i na arenie międzynarodowej oraz jaką rolę odgrywa w administracji publicznej.

W ramach przedmiotu Słuchacz zapozna się z podstawami prawnymi niezbędnymi do działania przedsiębiorstwa. Wyjaśnione zostaną podstawowe pojęcia prawa handlowego, prawa inwestycyjnego czy elementy prawa zamówień publicznych.

Przedmiot prezentuje Słuchaczowi podstawy prawne z zakresu zatrudnienia, odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników. Wskazuje możliwości rozwiązania umów o pracę. Rozróżnianie pojęć umowa zlecenie, umowa o dzieło oraz podstawowych zasad zatrudnienia pracowników , a także elementy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Kontrakty w perspektywie Rad Nadzorczych i Członków Zarządu.

Przedmiot prezentuje czym jest projekt i jak go realizować. Wyjaśnione zostaną pojęcia zarządzania procesem projektowym Agile i Waterfall. Zaprezentowane zostanie planowanie i nadzór nad realizacją zadań w przedsiębiorstwie.

Słuchacz pozna podstawowe narzędzie Lean. Zapozna się z pojęciem optymalizacji procesów biznesowych w oparciu o BPMN 2.0 oraz zarządzaniem systemami jakości w przedsiębiorstwach. Słuchacz pozna założenia systemu Toyoty oraz narzędzia jakości wykorzystywane w nowoczesnych organizacjach.

Słuchacze zapoznają się z elementami psychologii kierowania i przywództwa. Poznają psychologię decyzji menedżerskich. Wskazane zostaną konflikty i rola komunikacji w organizacji. Dowiedzą się czego potrzebują ludzie w organizacji i za czym podążają? Poznają rolę zarządzania i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Słuchacze zapoznają się z zasadami projektowania i tworzenia modeli biznesowych
w organizacjach. Dowiedzą się jak wykorzystywać modele biznesowe w kreowaniu nowych strategii.

Przedmiot prezentuje jak zarządzać kompetencjami w organizacji . Słuchacze dowiedzą się czym jest talent i jak zarządzać talentami w organizacji – odkrywanie i wzmacnianie talentów. Zapoznają się z klasyczna strukturą HR

Przedmiot prezentuje zasady protokołu dyplomatycznego i podstawy savoir vivre. Słuchacz pozna etykietę menedżera czyli zasady jak wzbudzić zaufanie do siebie i reprezentowanej firmy. Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz – zasada 30 sekund.

 

Wykład prowadzony przez eksperta w wybranej, niszowej dziedzinie zawiązanej bezpośrednio w biznesem i zarządzaniem.

Najczęściej zadawane pytania
Czym różnią się studia MBA od Executive MBA?
Studia Executive MBA, które realizowane są przez UNS, są przeznaczone dla managerów z większym doświadczeniem zawodowym i umiejętnościami zarządczymi. Stąd program studiów to skondensowana wiedza managerska realizowana podczas dwóch semestrów studiów.
Studia MBA natomiast skierowane są do osób nieposiadających doświadczenia na stanowisku kierowniczym lub takich, które zaczynają karierę na stanowiskach kierowniczych. Studia te zazwyczaj trwają 2 lata, a w ich programie znajdują się również ogólne przedmioty wprowadzające młodego managera w świat zarządzania.
Czy mogę otrzymać dofinansowanie do studiów EMBA?
Oczywiście!
Wszystkie informacje dotyczące dofinansowania studiów MBA na poziomie Executive znajdziecie Państwo w zakładce: dofinansowanie
Czy w trakcie studiów EMBA mogę uzyskać dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia?
Tak, przygotowaliśmy dla Państwa pakiet kursów i szkoleń dodatkowych, które mogą być realizowane w trakcie trwania studiów Executive MBA.
Rodzaje kursów oraz zasady ich realizacji znajdują się w zakładce uprawnienia dodatkowe  

Kursy odbywają się stacjonarnie lub hybrydowo jedynie kiedy zbierze się grupa minimum 12 uczestników. 

Czy muszę profilować studia EMBA?
Nie, standardowo słuchacz realizuje program Executive Master of Business Administration.
Jego szczegółowy program przedstawiono powyżej.
Organizacja studiów
semestry
punktów ECTS

"Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć."

Domostenes

Aktualności